Lugeja küsib: kas mind võib vallandada, kui olen tihti haige lapsega kodus?

30. oktoober 2014

«Kas tööandja võib lõpetada lepingu, kui olen tihti väikse lapsega haiguslehel? Mul on veel ka katseaeg. Laps saab novembris kahe-aastaseks,» küsib lugeja.


Vastab jurist  Grete Lüüs advokaadibüroost LMP.


Töölepinguseaduse § 6 lõike 1 järgi on katseaja eesmärgiks teha kindlaks, kas töötaja sobib kokkulepitud tingimustel tööd tegema või mitte. Katseaja käigus hindab tööandja, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel.


Kui tööandja ütleb töötajaga katseajal lepingu üles, siis peab ta põhjendama, miks töötaja ei sobi oma teadmiste, oskuste, isikuomaduste vms põhjusel kokkulepitud tööd tegema – tööandja peab selgitama, mis on need asjaolud, mis näitavad, et töötaja ei saanud katseajal töö tegemisega hakkama. Siiski asjaolu, et töötaja hooldab enda haiget last, ei ole piisavaks põhjuseks lepingu ülesütlemisel. Kui töötaja on tõepoolest liiga tihti lapsega kodus, siis on tööandjal õigus vaid katseaega pikendada. Sellisel juhul peatub katseaeg ajaks, kui töösuhte pooltel ei ole võimalik hinnata töötaja-töö-tööandja vastastikust sobivust.Allikas: Tarbija24