Lugeja küsib, jurist vastab

20. juuni 2016

Lugeja küsib: Saime Tööinspektsioonilt nõusoleku võtta tööle 13-aastane tüdruk, kelle ülesandeks on lillepeenarde rohimine ning peenraäärtest muru lõikamine (need kohad, mida niidukiga niita ei saa), kas meil peab veel olema mingeid dokumente lisaks tööinspektori nõusolekule?
Loe lisaksLugeja küsib: Kas tööandjal on kohustus kompenseerida tervisekontrollis töötervishoiuarsti poolt töötajale määratud vahendeid ja protseduure (näiteks taastusravi ja massaažid)?

25. mai 2016

Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Mari-Liis Ivask: Tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja sellest lähtuvalt töötingimuste sobivust töötajale. Tervisekontrolli tulemusena vormistab töötervishoiuarst tervisekontrolli otsuse, milles saab eristada nn kahte osa - otsust töö sobivuse kohta töötajale ning ettepanekuid töökeskkonna ja töökorralduse muutmiseks. Otsust töö sobivuse kohta peab tööandja arvesse võtma ja täitma. Otsusena kirjeldatakse ka piirangud töötamisel, kui neid peaks olema – näiteks töötaja ei tohi tõsta raskemaid raskusi kui 10 kg.
Loe lisaksLugeja küsib: Kuidas toimida kui tööandja ei maksa puhkuserahasid ja maksab töötasu mitmes osas?

18. august 2015

Viimasel kuul tasus tööandja mulle palga kolmes osas, kusjuures viimased kaks osa sain peale lepingus olevat palga kuupäeva. Ühtlasi viibin viimased 2 nädalat puhkusel ja puhkuserahasid pole siiani üle kantud. Puhkuserahade osas ei ole kokku lepitud, et tööandja tasub puhkuserahad koos järgmise kuu palgaga. Tööandja väidab, et on rasked ajad ja raha pole.
Seega küsimus järgmine, kas mul on alust, et tööleping erakorraliselt üles ütelda? Kas lepingu erakorralise ülesütlemise puhul peab tööandja tasuma mulle ka kolme kuu keskmise palga või oleneb see selles, kui kaua on antud ettevõttes töötatud? Paari kuu pärast saab täis 3 aastat töötamist.
Paluksin abi kuidas toimida.
Loe lisaksLugeja küsib: Olime sõbraga mustalt tööl ning mõnel päeval me tööle ei jõudnud. Tööandja ei maksnud meile seda raha ära, mille teeninud olime. 

27. juuli 2015

Lugeja küsib: Olime sõbraga mustalt tööl ning mõnel päeval me tööle ei jõudnud. Tööandja ei maksnud meile seda raha ära, mille teeninud olime. Väidab, et meie rikkusime oma kohustusi, et tööle ei tulnud. Me aga polnud kohustatudki tööle minema, sest puudusid töölepingud. Sooviks nõuannet, mida sellisel puhul teha?
Loe lisaksLugeja küsib: kas ma võin korraga mitmes kohas töötada?

14. juuli 2015

«Töötan töölepingu alusel täistööajaga ja soovin tööle asuda ka teise tööandja juures. Kas tohin seda teha, millistel tingimustel ning millise lepinguga?» küsib lugeja.

Loe lisaksLugeja küsib: kuidas toimida, kui firma ei maksa proovipäeva eest tasu?

1. juuli 2015

«Käisin ühes firmas proovipäeval ja monteerisin seal seitsme tunni vältel mööblinäidiseid. Töökoht ei olnud mulle sobilik, seega ma sinna tööle ei asunud. Saatsin firma personaliosakonna e-mailile kirja ja küsisin, et kas saan proovipäeva eest tasu, aga nad ei võta vaevaks isegi mu kirjale vastata. Ma sooviks teada saada, kas saan võtta aluseks mõne seaduse punkti, mille alusel saaksin firmalt proovipäeva eest tasu küsida,» kirjutas lugeja Meelis.
Loe lisaksLugeja küsib: mis saab tervisekontrollist, kui töötan mitmes kohas?

1. juuli 2015

«Kuidas peab tervisekontrolli korraldama üheaegselt mitme tööandja juures töötavale töötajale ja renditöötajale?» küsis lugeja.
Loe lisaksLugeja küsib: Kas töölepingu lõppemise tähtaeg lükkub haiguse tõttu edasi?

18. mai 2015

Lugeja küsib: Esitasin tööandjale lahkumisavalduse ja teavitasin teda töölepingu lõppemisest ette 30 päeva nagu seadus ette näeb. Kahe nädala pärast jäin haigeks ning olen haiguslehel tõenäoliselt pikemat aega. Kas nüüd lükkub mu töölepingu lõppemine edasi ja tööandjal on õigus nõuda, et ma pärast haiguslehe lõppemist töötaksin veel kaks nädalat?
Loe lisaksLugeja küsib: kas tasub kirjutada tööandja survel lahkumisavaldus?

4. mai 2015

«Tööandja viis töötajad üle teisele töökohale (teine kauplus) ja nüüd palub kirjutada lahkumisavalduse, et pärast seda talle teha uus tööleping. Mida võib sellega kaotada töötaja?» küsib lugeja.
Loe lisaksLugeja küsib: Kas pärast lahkumisavalduse esitamist on võimalik tööle jääda?

20. aprill 2015

Lugeja küsib: esitasin tööandjale lahkumisavalduse. Kahe nädala pärast peaks töösuhe lõppema, kuid mõtlesin ümber ning soovin siiski tööle jääda. Kas mul on õigus ülesütlemisavaldus tagasi võtta ja tööle jääda?

Loe lisaksLugeja küsib: kui kaua peab ettevõte säilitama tööohutuse dokumente?

3. märts 2015

«Kui kaua tuleb ettevõttes säilitada töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas loodud dokumente?» uuris lugeja. 
Loe lisaksLugeja küsib: kas tööandjal on õigus nõuda igasuguste jooksvate tööde tegemist?

15. detsember 2014

«Minu ametijuhendis on punkt, et lisaks seal loetletud tööülesannetele on kohustus täita otsese juhi poolt antavaid ühekordseid tööülesandeid. Kas see tähendab, et vahetusmeister võib nõuda minult igasuguste jooksvate tööde tegemist?» küsib lugeja.
Loe lisaksLugeja küsib: Kas töölepingus võib olla kirjas, et töötasu sisse arvestatakse töö öisel ajal ja riigipühadel?

10. detsember 2014

"Kas töölepingus võib olla kirjas, et töötasu sisaldab tasu töötamise eest öisel ajal ja riigipühadel?"

Loe lisaksLugeja küsib: kas tööandja võib ilma nõusolekuta vahetust pikendada?

19. november 2014

«Varem oli ettevõttes kaks vahetust, hommikune ja õhtune. Vahetuse kestvuseks oli kaheksa tundi. Hommikune vahetuse kestvus oli 6.00-14.00 ja õhtune vahetus kestis 14.00-22.00, nädalavahetused olid vabad. Nüüd palgati inimesi juurde ja tekkis kolm vahetust. Juhtkond väidab, et nüüd ei tule tunnid täis ja seega on vahetuse kestvuseks määratud 8 h 30 min. Hommikuse vahetuse kestvus on 6.00-14.30 ja õhtune vahetus 14.30-23.00. 
Kuna nüüd käib töö graafiku alusel, pole ka enamik nädalavahetusi vabad. Kas selline tegevus on seadusega kooskõlas, ilma nõusolekuta pikendavad vahetuste kestvust?» küsib lugeja.
«Teine küsimus on veel, pühade ajal on kõigil vaba. Kui nüüd graafiku alusel tööd teha, siis aeg-ajalt ju kellelegi satub vaba päev pühadele. Seega teoreetiliselt peab inimene rohkem töötama, kuna temal on nagunii vaba päev, aga teised ei pea tööle tulema, kuna tegemist on pühadega. Meile tundub see ebaõiglane, kas seaduses on selline olukord kuidagi reguleeritud?» kirjutab küsija.
Loe lisaksLugeja küsib: kuidas arvestada puhkusetasu, kui töötaja pole kolm aastat tööl käinud?

18. november 2014

«Töötaja naases lapsehoolduspuhkuselt lapse kolmeaastaseks saamisel ning soovib realiseerida oma töölepingu seadusest tulenevat õigust kasutada põhipuhkust vahetult pärast lapsehoolduspuhkust. Tööandjal on küsimus, kuidas arvestada töötajale puhkusetasu, kui töötaja pole kolm aastat tööl käinud,» kirjutab lugeja.
Loe lisaksLugeja küsib: kas aegunud ID-kaardiga saab alkoholi osta?

13. november 2014

«Mul on ID-kaart aegunud ning enamasti pole see poodides takistuseks saanud. Küll on ette tulnud paar juhtu, kus müüja pole aegunud dokumenti aktsepteerinud ning keeldunud mulle alkoholi müümast. Kas müüjatel on õigus alkoholi müüa, kui dokument on aegunud?» küsib Tarbija24 lugeja.
Loe lisaksLugeja küsib: Kas tööandja tohib minuga kooskõlastamata minu töökoormust vähendada?

11. november 2014

Töötan üle 2 aasta väikefirmas, töölepinguga, osalise tööajaga, vähemalt 2 päeva nädalas. Katseajal töötasingi 2 päeva nädalas, siis aga 3 päeva nädalas (vahel harva 4 päeva). Töökoormuse tõstmine toimus suulisel kokkuleppel tööandaja algatusel. Olen nüüd 3 päeva nädalas töötanud 2 aastat, kuni selle sügiseni, kui tekkisid tööandjaga lahkhelid ning ta vähendas mu töökoormust 2 päeva peale nädalas. 
Kas tööandjal on õigus omavoliliselt seda teha, ilma mulle ette teatamata või minuga kooskõlastamata? 
Loe lisaksLugeja küsib: kas mind võib vallandada, kui olen tihti haige lapsega kodus?

30. oktoober 2014

«Kas tööandja võib lõpetada lepingu, kui olen tihti väikse lapsega haiguslehel? Mul on veel ka katseaeg. Laps saab novembris kahe-aastaseks,» küsib lugeja.
Loe lisaksLugeja küsib: Kas töötajad peavad kaupluse puudujäägi kinni maksma?

22. oktoober 2014

Töötan kaupluses klienditeenindaja ning on sõlmitud tööleping. Kuna tavaliselt oleme kahekesti tööl, ei jõua lihtsalt kõiki inimesi jälgida ja valvata. Seega on peale inventuuri puudujääk üpris suur. Kas töötajad peavad puudujäägi kinni maksma - see ei ole õiglane, sest töötajaid on vähe ja me ei jõua kõike jälgida?
Loe lisaksLugeja küsib: mida teha, kui tööandja päevapealt lahti laseb?

20. oktoober 2014

«Tööandja ütleb töötajale, et homme ära enam tööle tule. Kuidas sellises olukorras käituda, kas täita tööandja korraldust või on võimalik ennast sellisel juhul ka kuidagi kaitsta?» küsib lugeja.
Loe lisaksLugeja küsib: kas saan taotleda töögraafikut, mis võimaldaks õhtuti lapsega olla?

17. oktoober 2014

«Olin lapsepuhkusel kodus, aeg hakkab täis saama ja peaksin tagasi tööle minema, kuid tööpäevad on pikad ja vahetustega. Kas tööandja võib siis minuga lepingu lõpetada või on mul õigus paluda tööd 8.00-17.00 E-R? Laps käib lasteaias ja ma ei saaks õhtuti töötada,» küsib ema.
Loe lisaksLugeja küsib: kas riiete vahetamine käib tööaja sisse?

6. oktoober 2014

Lugeja küsib, kas tööriiete vahetamisele kuluva aja peab tööandja arvestama tööaja sisse.
Loe lisaksJurist vastab: Lahkumisavalduse esitanud töötaja jätab oma tööülesanded täitmata, mida teha?

1. oktoober 2014

Lugeja küsib:

Töötaja on esitanud avalduse  korraliseks ülesütlemiseks, etteteatamistähtajaga 30 kalendripäeva. Pärast avalduse esitamist on töötaja korduvalt jätnud täitmata oma tööülesanded, hilinenud tööle, lahkunud varem. Tööandja on töötajat mitmel korral hoiatatud sellise käitumise eest.  Töötaja väidab, et tööandja ei saa midagi teha, omapoolselt töösuhet lõpetada, kuna töötajal on juba avaldus esitatud. Mida teha?
Loe lisaksLugeja küsib: kas tööandja võib töötaja teise poodi tööle suunata?

14. august 2014

«Kas tööandja võib saata mu harupoodi tööle ilma minult küsimata? Olin nädala ühes toidupoes tööl ning nüüd tahetakse mind juba järgmisesse suunata. Põhjenduseks tuuakse sealne töötajate vähesus. Kas tööandjal on õigus seda teha?» uuris lugeja.  Loe lisaksLugeja küsib: kas palka võib kärpida, kui ma vabal ajal kõnedele ei vasta?

14. august 2014

«Töötan turvatöötajana ning vahetused kipuvad olema öösiti, vahetuse pikkus 15 tundi. Kas ülemusel on õigus ähvardada sellega, et kui ma töövälisel ajal tema kõnedele ei vasta, siis avaldub see ka mu palgas, mida ta saab vähemaks võtta? Kas mingi seadus keelab mul vabal päeval oma isiklikku telefoni väljas hoida? Selline käitumine ülemuse poolt tundub ebaõiglane,» kurdab küsija. Loe lisaksLugeja küsib: kuidas garanteerida, et töötaja peale kallist koolitust töölt ei lahkuks?

14. august 2014

«Tahan saata töötaja üsna kallile koolitusele ja tahaksin garanteerida, et töötaja kohe peale koolitust minu juurest töölt ei lahkuks. Kuidas ma saaksin oma investeeringut kaitsta?» küsib lugeja. Loe lisaks