Email again:

Keeleoskus:

Soovin liituda:ETKA liikmemaksu tasumise võimalused:

1. Tööandja arvestab Sinu avalduse alusel 1% Sinu brutopalgalt ning kannab selle ise avalduses näidatud ETKA arvelduskontole. ETKA ametiühingu liikme avaldus tööandjale

2. Ametiühingu liige arvestab ise oma brutopalgalt 1% ning kannab selle igakuiselt ETKA arvelduskontole.

 

ETKA arvelduskontod:

SEBpangas:   EE2210 10052031968007

SWEDpangas: EE422200001120076382

 

Liikmemaksu ise tasudes palun selgitusse märkida oma ees- ja perekonnanimi, töökoht ning kuu, mille eest liikmemaksu tasud.