Soome asujale

 

Soomes töötamiseks vajad Sa elamisluba.

Nõutavad dokumendid:

  • pass
  • haridust tõendavad dokumendid
  • töölepingud varasematest töösuhetest
  • Euroopa ravikindlustuskaart
  • Eesti töötuskindlustusperioodide kohta tõend E 301 (www.tootukassa.ee)

 

Eesti kodakondsuseta isikud

Töötamine üle 3 kuu:

  • töötegija elamisloa taotlemine enne Soome tulekut
  • taotluse esitab tööandja või töötaja
  • taotlus esitatakse Soome saatkonda, tööhõivebüroosse või politseijaoskonda. Tasu 250 eurot.

 

Kui tuled tagasi Eestisse

  • võta kaasa tõend E301 töötuskindlustusperioodide kohta Soomes – taotleda saab Kelast või töötukassast
  • teavita elukoha muutusest magistraadis
  • tagasta Kela-kaart
  • teavita maksuametit

 

Kui jääd Soome

  • võta ennast töötuna arvele kohalikus tööturuametis: www.mol.fi


Kas ja kuidas säilivad õigused perehüvitisele