Soome asujale

 

Soomes töötamiseks vajad Sa elamisluba.

Nõutavad dokumendid:

 • pass
 • haridust tõendavad dokumendid
 • töölepingud varasematest töösuhetest
 • Euroopa ravikindlustuskaart
 • Eesti töötuskindlustusperioodide kohta tõend E 301 (www.tootukassa.ee)

 

Eesti kodakondsuseta isikud

Töötamine üle 3 kuu:

 • töötegija elamisloa taotlemine enne Soome tulekut
 • taotluse esitab tööandja või töötaja
 • taotlus esitatakse Soome saatkonda, tööhõivebüroosse või politseijaoskonda. Tasu 250 eurot.

 

Kui tuled tagasi Eestisse

 • võta kaasa tõend E301 töötuskindlustusperioodide kohta Soomes – taotleda saab Kelast või töötukassast
 • teavita elukoha muutusest magistraadis
 • tagasta Kela-kaart
 • teavita maksuametit

 

Kui jääd Soome

 • võta ennast töötuna arvele kohalikus tööturuametis: www.mol.fi


Kas ja kuidas säilivad õigused perehüvitisele