ETKA III volikogu


Lähtudes Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu põhikirja p. 13.8-le toimub ETKA volikogu neljapäeval, 20. oktoobril 2011. a algusega kell 10.30 ( tervituskohv alates 10.00) Viimsis, Hotellis Athena järgmise päevakorraga:

 


1.  ETKA volikogu koosseisu muutmine

2.  ETKA eelarve 9 kuu täitmine

3.  ETKA liikmemaksu kinnitamine 2012 aastaks

4.  ETKA eelarve 2012 kontrollarvude kinnitamine

5.  ETKA juhatuse koosseisu muutmine

6.  EAKLi kommunikatsiooniauditi tutvustamine

7.  BOA projektist

8.  EAKLi esimehe kandidaadi platvorm valimistel

9.  Vaba mikrofon


Palun osalemisest teatada hiljemalt 15.10. 2011 kirjalikult elle.pytsepp@etka.ee

 


ETKA juhatus