ETKA Volikogu 


ETKA volikogu korraline istung kokku  13. juunil 2013. a algusega kell 11.30 Rahvusraamatukogus, Tallinnas järgmise päevakorraga:

 

1.1.     Muudatused ETKA volikogu koosseisus.

 

1.2.     ETKA 2012 a. majandusaasta aruande kinnitamine

 

1.4.   EAKL ja UNI liikmemaksumäärad 2013. a

 

1.5.   ETKA 2013 a eelarve

 

1.6    BOA projektist- Ksenia Abramova ja Oksana Nikolajeva.

 

1.7.   Info ja Vaba mikrofon

 

ETKA volikogule järgneb EAKL usaldusisiku päev, algusega 13.30.


Palun volikogu liikmetel teatada oma osavõtust e- posti aadressil: elle.pytsepp@etka.ee