Esitasime kahele esimehekandidaadile kaheksa küsimust, et saada et saada neilt konkreetsed vastused nende arvamusest sotsiaaldialoogi, ametiühingute arengu, vastaskandidaadi ja iseenda kohta.Kandidaatide vastused on postitatud eesti keeles EAKL kodulehel asuvale kongressi lehele:

http://www.eakl.ee/?pid=503&lang=5Kandidaatide vastused on postitatud vene keeles EAKL kodulehel asuvale kongressi lehele:

http://www.eakl.ee/?&pid=506&lang=6