____________________________

              (Tööandja esindaja nimi)           

 

           ____________________________

              (Juriidilise isiku nimetus)

           ____________________________

              (Struktuuriüksus)

           _____________________________     

           (Aadress - tänav, maja või küla, alev
           ______________________________

           Postisihtnumber ja linn või maakond)

 

 

 

           

 

            Avaldus 

 

Palun minule iga kuul arvestatavast töötasust arvestada  1% suurune summa (ametiühingu liikmemaks) üle kanda Säästumarketi  Ametiühingu arvelduskontole Ühispangas nr. 10220075444018 alates ……/………/….... arvestuskuule järgneva kuu jooksul.

 

Olen nõus minu palgaandmete avaldamisega tööandja poolt  

Säästumarketi Ametiühingule  liikmemaksu arvestamise ja makse soorituse kontrollimiseks.

 

 

             Lugupidamisega:

 

             ________________(allkiri)

 

              ……/………/……..

 

 

             __________________

             (Töötaja nimi)

             _____________­­­­­­­­­_____

             (Aadress)

 

             ___________________

             (Postisihtnumber)