Olulisi numbreid 2011 - 2014

Näitaja

2011

2012

2013

2014

Miinimumpalk, €

        Kuus

        Tunnis

 

278,02

1,73

 

290

1,80

 

320

1,9

 

355

2,13

Keskmine brutokuupalk, €

        Aasta, RM prognoos

        I kvartal, tegelik

        II kvartal    “

        III kvartal   “

        IV kvartal   “

        Aasta          “

 

 

792

857

809

865

839

 

 

847

900

855

916

887

Suvi 2013

940

900

976

930

jaan 2014

1010

Keskmine vanaduspension kuus, €

        I kvartal, tegelik

        II kvartal    “

        III kvartal   “

        IV kvartal   “

        Aasta          “

 

304,7

305,1

304,6

306,0

305,1

 

303,4

316,2

316,1

315,9

312,9

 

315,9

331,3

328,8

 

Tulumaksu kinnipidamise määr, %

21

21

21

21

Maksuvaba tulu, €

        Kuus

        Aastas

 

144

1728

 

144

1728

 

144

1728

 

144

1728

Sotsiaalmaksu määr, %

33

33

33

33

Töötuskindlustusmakse määr, %

        Töötajale

        Tööandjale

 

2,8

1,4

 

2,8

1,4

 

2

1

 

2

1

Kogumispensioni makse määr, %

        Töötajale, kes liitunud

        Riigile

 

1 või 2     0

 


2

    4          

 

2

4

 

2 või 3

4 või 6

Tööhõive määr, 15-74-aastased, %

        Aasta, RM prognoos

        I kvartal, tegelik

        II kvartal    “

        III kvartal   “

        IV kvartal   “

       Aasta    “

 

 

57,4

58,5

61,0

59,7

59,1

 

 

60,0

60,9

61,9

61,0

61,0

suvi2013  kasv 1,3%

60,8

63,0

62,6

jaan 2014 kasv 0,4%

Töötuse määr, 15-74-aastased, %

        Aasta, RM prognoos

        I kvartal, tegelik

        II kvartal    “

        III kvartal   “

        IV kvartal   “

        Aasta          “

 

 

14,4

13,3

10,9

11,4

12,5

 

11,5

10,2

9,7

9,3

10,2suvi 2012

8,9

10,2

8,1

8,0

 

jaan 2014

8,0

Tarbijahinnaindeks, muutus võrreldes eelmise perioodiga, %

        Aasta, RM prognoos

        Aasta   “

 

 

 

5,0

 

 

 

3,9

 

suvi 2012

3,2

2,8

 

jaan 2014

1,9K. Toomsalu 

EAKL palgasekretär


8.01.2014

Andmed: Statistikaamet, Rahandusministeerium