Uuel aastal suureneb lapsepuhkuse hüvitis ja isapuhkus muutub tasuliseks


Uuest aastast jõustusid mitmed töölepingu seaduse paragrahvid, mis juba 2009. aastal seadusesse sisse kirjutati – suureneb lapsepuhkuse eest saadav hüvitis ning isapuhkuse eest hakatakse maksma keskmist töötasu.

2012 aasta lõpuni oli töölepingu seaduse § 135 lõike 1 alusel emal või isal õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last või kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps. Lapsepuhkusel oldud aja eest on töötajal õigus saada tasu 4,25 eurot päevas. 

1. jaanuarist jõustus lapsepuhkuse osas töölepingu seaduse §-i 63 lõige 1, mis toob kaasa suurema hüvitise määra. Alates 2013. aastast tasustatakse lapsepuhkust juba töötasu alammäära alusel. Puhkusetasu selle puhkuse eest hüvitatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu. 

Lisaks jõustus uuest aastast ka isapuhkuse andmist reguleeriv töölepingu seaduse §-i 60 teine lause, mis muudab isapuhkuse tasuliseks ja annab tulevasele või värske ilmakodaniku isale õiguse saada isapuhkuse ajal keskmist töötasu.

Töölepingu seaduse §-i 60 sõnastus on alates 1. jaanuarist järgnev: Isal on õigus saada kokku kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. 


Isapuhkuse eest tasutakse tema keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk andmete alusel, mis Statistikaamet on avaldanud puhkuse kasutamise kvartalist arvates üle-eelmise kvartali kohta.
Allikas: Tööinspektsioon