Kes on töötajate esindajaid?

13.04.2009

Allikas: Sotsiaalministeerium

 

Eesti ning rahvusvaheline tööõigus tunnustavad töötajate esindamise vajalikkust tõstmaks töösuhete kvaliteeti. Töötajate valitud esindajad omavad tavatöötajast paremaid teadmisi ning on töösuhetes paremini kaitstud, mistõttu saavad osaleda aktiivsemalt töötajate huvide kaitsmisel.

Eestis on nelja liiki töötajate esindajaid:

  • töötajate usaldusisik – töötaja, kes on valitud töötajate üldkoosolekul esindama kogu töötajaskonna huve;
  • ametiühing – töötajate loodud ühendus, mille peamine eesmärk on oma liikmete huvide kaitsmine;
  • töökeskkonna esindajad– töökeskkonna volinik ning töökeskkonna nõukogu töötajate valitud liikmed, kes esindavad töötajaid töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes;
  • üleühenduselise ettevõtja töötajate esindajad – töötajad, kes on valitud esindama kogu ettevõtte töötajaskonda keskjuhatuse juures.

Töötajate esindajad on loodud nii, et ühe olemasolu ettevõttes ei takista teist. Ideaalses ettevõttes on olemas nii töötajate usaldusisik, ametiühing kui ka töökeskkonna esindaja. Nende ülesanne on üksteist täiendada, et saavutada võimalikult suur rahulolu nii töötajate kui ka töötamisega.

Töötajate esindamist reguleerivad järgmised seadused:
- Töötajate usaldusisiku seadus
- Ametiühingute seadus
- Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
- Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus

LOE täpsemalt:

  • töötajate usaldusisikust
  • ametiühingust 
  • töökeskkonna esindajast
  • üleühenduselise ettevõtja töötajate esindajast