Välismaal käib tööl 10 korda rohkem inimesi kui kümnend tagasi

19. detsember 2012

Rahva ja eluruumide loenduse andmeil käib välismaal tööl Läänemaa jagu inimesi ehk 24 907 inimest. See on kümme korda rohkem kui eelmise, 10 aastat tagasi toimunud rahvaloenduse andmeil.Nende ligi 25 000 inimese näol on tegemist inimestega, kes käivad välismaal ainult tööl, kuid oma puhkeaja veedavad Eestis ja oma elukohaks nimetavad Eestit. «Välismaal tööl käivate elanike arv on üks suuremaid muutusi võrreldes eelmise rahvaloendusega,» ütles loenduse projektijuht Diana Beltadze.

 

Kõige enam ehk 7,7 protsenti tööga hõivatud inimestest käib tööl Pärnumaalt, ka Viljandi- ja Võrumaalt käib välismaale märkimisväärne osakaal hõivatutest ehk vastavalt 7,2 ja 6,6 protsenti. Kõige vähem käib välismaale tööle inimesi Ida-Virumaalt (3,1%), Harjumaalt (3,5%) ja Tartumaalt (3,8%).

 

Ootuspäraselt käiakse kõige enam tööle Soome (15 140 inimest), järgnevad Norra (1872), Rootsi (1532) ja Venemaa (1357). Rootsi armastatakse käia tööle Hiiumaalt ning Venemaale käivad tööle Ida-Virumaa elanikud. «Soome käiakse enam tööle Jõgeva-, Viljandi- ja Pärnumaalt,» ütles Beltadze.

                                                                                                              Allikas: e24