Vaata, mis välisriikide elanikud teenisid Eestis kõige rohkem!

15. august 2011

Eestis ajutiselt töötanud välismaalastest teenisid siin mullu summaarselt kõige rohkem rootslased ja soomlased.Eestis ajutiselt töötavad välismaalased teenisid siin eelmisel aastal töötulu koos maksudega ligi 1,1 miljardit krooni (71 miljonit eurot), mida on 26 protsenti rohkem kui tunamullu, näitavad Eesti Panga andmed.

 

Sellest summast 295 miljonit krooni ehk 27 protsenti läks Rootsi ja 247 miljonit ehk 23 protsenti Soome residentidele.

Riik Brutotulu (mln kr)
Rootsi 295
Soome 247
Läti 153
Saksamaa 90
Venemaa 67
Suurbritannia 62
Leedu 43
Muud riigid 119
Kokku 1073

Tunamullusega võrreldes Rootsi residentide Eestis teenitud tulu enam kui kahekordistus. Saksa residentide tulu aga isegi ligi kolmekordistus. Langes Soome, Suurbritannia ja Leedu residentide tulu.

 

Keskpangal puuduvad andmed nende välismaalaste sissetulekutest, kes on siia püsivalt tulnud ja Eesti residendiks saanud. Küll aga saab maksebilansi statistika põhjal öelda, et Eestisse püsivalt elama asunud välisriikide residendid toetasid mullu oma pereliikmeid välismaal rahaülekannetega Eestist 42 miljoni krooni ulatuses, mida on 59 protsenti tunamullusest rohkem.

 

Peamiselt tegid rahaülekandeid lätlased (19 protsenti), bulgaarlased (15 protsenti) ja leedulased (14 protsenti). Seejuures tunamullu bulgaarlased rahaülekandeid praktiliselt ei teinduki. Palju tegid eelmisel aastal ülekandeid ka soomlased, venemaalased ning poolakad.

Tunamullusega võrreldes venelaste rahaülekanded ligi neljakordistusid.Vähenesid poolakate ja lätlaste rahaülekanded.

 

                                                                                                                         Allikas: E24