Vaata, millistel tegevusaladel enim eestimaalasi töötab!

8. detsember 2011

Statistikaameti teatel oli tänavu kolmandas kvartalis hõivatud töötkohti 501 992 ehk 1,4 protsenti enam kui möödunud aastal samas kvartalis.


Enim hõivatuid oli töötlevas tööstuses, kus töökohtade arv kasvas aastaga 4,1 protsenti 95 847 töökohani. Kõige vähem oli hõivatud töökohti veevarustuses - 3020. 2010 IIIkv2011 IIIkvmuutus %
Tegevusalad kokku4950305019921,4
Töötlev tööstus92056958474,1
Hulgi- ja jaekaubandus7772777486-0,3
Haridus5497354168-1,5
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus35706358640,4
Ehitus3566034573-3,0
Veondus ja laondus33904342471,0
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne32914331390,7
Haldus- ja abitegevused253122961917,0
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus1911518510-3,2
Majutus ja toitlustus1653716180-2,2
Info ja side13876148907,3
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük1297912231-5,8
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg1021210152-0,6
Finants- ja kindlustustegevus92169167-0,5
Kinnisvaraalane tegevus7048775110,0
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine55185219-5,4
Mäetööstus481250645,2
Muud teenindavad tegevused4382486611,0
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus30813020-2,0
Allikas:  E24