Uus tööõiguse e-käsiraamat annab juhiseid animatsioonide ja video abil

26. mai 2011

Täna avanes aadressil http://tööõiguskoolitus.eu kasutajatele töölepingu seadust tutvustav e-käsiraamat, mis annab nii eesti kui ka vene keeles lihtsa ülevaate olulisematest töösuhteid reguleerivatest põhimõtetest ja nende kohaldamisest igapäevases tööelus.SA Innove vahendusel Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel valminud keskkonnas leiavad huvitatud animatsioonide ja videotega illustreeritud selgitusi selle kohta, kuidas korrektselt sõlmida, muuta ja lõpetada töölepingut, millised on nii töötaja kui ka tööandja olulisemad õigused ja kohustused töösuhtes, soovitusi töövaidluste lahendamiseks ja palju muud tööelus olulist.

 

E-käsiraamatu valmimist vedas Ametiühingute Keskliit, mille esimehe Harri Taliga sõnul peeti keskkonna loomisel silmas nii töötajate kui ka tööandjate vajadusi.

 

“Töötajad on töösuhtes mitmes mõttes nõrgem pool ja ametiühingud seisavad eelkõige töötajate huvide eest, kuid puutume üsna sageli kokku ka olukordadega, kus tööandja on käitunud valesti teadmatusest. Kuna uus seadus on kehtinud napilt kaks aastat, ei ole see üllatav. Seetõttu loodame, et keskkonnast saavad abi lisaks töötajatele ka paljud tööandjad,” ütles Taliga.

 

Tema sõnul valiti veebikeskkonna lahendus seetõttu, et tänapäeval on informatsioon seeläbi kõige paremini kättesaadav.

 

“Ametiühingud on korraldanud küll arvukalt töölepingu seaduse koolitusi, kuid on selge, et koolitustel osalejate arv on alati piiratud. Veebikeskkonnas saab inimene läbida talle huvi pakkuvaid peatükke sobival ajal, sobivas kohas ja tempos,” rääkis ametiühingujuht. “Usun, et õppematerjal on sedavõrd atraktiivne, et muudab selle läbimise nauditavamaks kui mistahes paberkäsiraamatu lugemise puhul,” lisas ta.

 

Tööõiguse e-käsiraamatu leiab ka Ametiühingute Keskliidu kodulehelt www.eakl.ee. Projekti kogueelarve oli 48 930 eurot, millest 15% moodustas Ametiühingute Keskliidu omaosalus. Keskkonna tehnilise lahenduse töötas välja Chiron Media OÜ.

 

 

Harri Taliga    

Ametiühingute Keskliidu esimees

55 53 48 40