Uus alampalk kehtib üleriigilise laiendatud kollektiivkokkuleppega

6. jaanuar 2013

Tööandjate keskliit ja ametiühingute keskliit sõlmisid 21. detsembril 2012 kokkuleppe, mille kohaselt kerkis brutopalga alammäär 1. jaanuarist 2013 seniselt 290 eurolt 320 eurole kuus. Üleriigiline laiendatud kollektiivkokkulepe ilmus ametlikes teadaannetes allkirjastamise päeval. Selles fikseeritud palgatingimused kehtivad kohustuslikuna kõigile Eesti Vabariigis tegutsevatele tööandjatele ja töötajatele töölepingu seaduse tähenduses. Palgaleppe tekstiga on võimalik kollektiivlepingute teadete all tutvuda SIIN.Valitsuse vastav määrus on kooskõlastamisel ja kehtestatakse suure tõenäosusega tagasiulatuvalt valitsuse korralisel istungil 10. jaanuaril. Sotsiaalministeerium väljastas 3. jaanuaril pressiteate töövaldkonna muudatuste kohta, kus seisab, et 1. jaanuarist 2013 on töötasu alammäär 320 eurot senise 290 euro asemel.

Tööandjate keskliidu volikogu otsustas 19. detsembril oma korralisel koosolekul vastu võtta ametiühingute keskliidu ettepaneku tõsta 2013. aastal alampalk 320 eurole kuus. Kui 2011. aastal tõusis alampalk 12 euro võrra ehk 4,3%, siis nüüd 10,3%. Vt ka keskliidu 19.12.2012 pressiteadet.

IRL-i esimees Urmas Reinsalu pidas miinimumpalga tõusu väga positiivseks signaaliks.

"See otsus, mis puudutab alampalga tõusu järgmisel aastal summas 30 eurot, on ikka väga kõva sõna. See on selge signaal, et tööandjad prognoosivad, et neil tekivad palgareservid järgmisel aasta," lausus 20. detsembril valitsuse pressikonverentsil kaitseminister Reinsalu, kes oli peaministri ülesannetes.

Reinsalu tuletas meelde, et palgakasvu on oodata ka alampalgast enam teenivatel inimestel, sest rahandusministeerium prognoosib tulevaks aastaks 5,6%-list nominaalpalga kasvu.

Sotsiaalminister Taavi Rõivas nõustus Reinsaluga ja luges alampalga tõusust välja signaali, et tööturu osapooled on Eesti tulevikku väga optimistlikult vaatamas.

Ta lisas, et kui veel paar aastat tagasi sõnastati Eesti ühiskonna ühe olulise probleemina kõrget tööpuudust, siis praeguseks on see kaks ja pool korda vähenenud võrreldes paari aasta taguse ajaga.


                                                                                      Allikas: Eesti Tööandjate Keskliit