Töötuskindlustushüvitist saavad ainult veerand kõigist töötutest, ametiühing soovib seaduse muutmist

11. mai 2017

Töötukassa andmetel saavad rahvusvahelistele standarditele vastavat
asendussissetulekut Eestis vaid veerand kõigist Eesti töötutest.
Ametiühingute Keskliidu hinnangul tuleb piinlik olukord lahendada kiiremas
korras. Vastav ametlik ettepanek saadeti sotsiaalministeeriumile eelmisel
nädalal.


„Töötuskindlustushüvitise saamiseks on Eestis liiga palju piiranguid, mis
tähendab, et enamus töötegijaist on täna töötuse vastu kaitsmata. Meie
ettepanek on pöörduda tagasi 2008. aasta kevadel sotsiaalpartnerite vahel
sõlmitud kokkuleppe juurde ja laiendada töötuskindlustushüvitise saajate
ringi mitme poolte kokkuleppel lahkunutele ja veel mitmele töötajate
grupile,“ kommenteeris Peterson. „Samas leiame, et töötuskindlustushüvitist
ei peaks saama omal soovil töölepingu üles öelnud isikud, kuna see käiks
hetkel Töötukassale üle jõu.“

Ametiühingute keskliit saatis eelmisel reedel sotsiaalministeeriumile
ettepaneku töötuskindlustuse seaduse muutmiseks. Ettepaneku kohaselt peab
tulevikus olema õigus töötuskindlustushüvitisele ka neil, kelle tööleping on
lõppenud poolte kokkuleppel ja töötaja algatusel töötaja terviseseisundi või
perekondlike kohustuste täitmise tõttu. Töötuskindlustushüvitise suurus
nendele gruppidele oleme ametiühingu hinnangul esimesest kuni 360.
kalendripäevani 40% töötaja keskmisest töötasust.

Töötukassa andmetel oli 2016. aastal ilma töötuskindlustushüvitiseta ja
töötutoetuseta I kvartalis 58%, II kvartalis 64%, III kvartalis 72% ja IV
kvartalis 66% Töötukassas registreeritud töötutest. Statistikaameti andmetel
jätab aga pea veerand töötutest ennast Töötukassas üldse registreerimata,
mis välistab ka rahalise toetuse saamise.

                                                                                              Allikas: Ametiühingute Keskliit