Töötukassa juht: reserve ei tohi muuks kasutada

23. september 2011

Töötukassa juhi Meelis Paaveli kinnitusel ei tundu talle usaldusväärsed väited, et riigikassa haldaks nende raha tasuta ja maksaks rohkem intressitulu kui senised haldajad.Paavel rõhutas, et töötukassa reservid on kogutud kindla eesmärgiga ning nende "kasutamine millekski muuks on täiesti põhimõtteline probleem".
"Nagu näiteks kohustusliku liikluskindlustuse reservi kasutamine millekski muuks. See pole maksuraha, see on inimestelt teatud lubadusega kokku kogutud raha," sõnas töötukassa juht.
"Teiseks - süsteemses mõttes on samuti usalduse küsimus see, kui riiklikud reservid ei ole kõik nii öelda ühes korvis koos. Ehk siis täna on olemas teatud tasakaal eri riskide vahel," ütles ta.
"Kolmandaks - /.../ terav ja oluline küsimus on ikkagi see, kas neid reserve kasutatakse jooksvate riigi kulude katteks," märkis Paavel.

Tema sõnul ei luba seadus töötukassal riigile laenu anda, kuid on olemas teoreetiline võimalus, et kui riik emiteerib võlakirju, saab töötukassa neid osta.
"Viimane on iseenesest muidugi seaduse mõttega küllalt piiripealne ümberkäimine, kuid jah, võimalik," ütles Paavel.
"Paraku on nii, et kui riik emiteerib täna võlakirjad ning peab need ennetähtaegselt tagasi ostma, kui midagi hullu juhtub, siis tõenäoliselt on just sellel hetkel mujalt hangitava raha hind riigi jaoks nii kallis, et raske on näha siinkohal võitu," rääkis ta.

"Kui mäletame, siis masu sügavaimas punktis juhtus korraga kolm asja - raha läks kalliks, töötuid tuli palju juurde ning valitsus oli sunnitud ennetama töötuskindlustuse reservi tühjenemist töötuskindlustusmakse määra tõstmisega rohkem kui neli korda," meenutas Paavel.
"See näitab selgelt, kui oluline on hoida teatud reservid likviidsed ja kindlates piirides, et tagada sõltumatu kindlustunne," kinnitas ta.
"Nii või teisiti jutud sellest, kuidas riigikassa haldab meie vahendeid tasuta ja maksab meile rohkem intressitulu kui senised haldajad ei tundu mulle usaldusväärsed."

Töötu- ja haigekassa reservide konsolideerimist riigieelarvesse ning nendest võetava laenuga eelarvepuudujäägi katmise plaani on kritiseerinud mõlema asutuse juhid, opositsioon ning tööandjate ja ametiühingute liidud.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles eelmisel nädalal ERR-i uudisteportaalile, et jutud kassade raha ärakulutamiseks õpetajate palkadele ja muudele kuluallikatele on müstika.
Ligi rõhutas, et reservide sihtotstarve ei saa kaduda kusagile ning see jääb töötukassa ja haigekassa kui raha hoiule andjate vabaduseks endistes piirides.

"Sotsid ei tee ju "käed eemale"-avaldusi pankade suunas, kuigi nende säästud ringlevad majanduses vabalt, neid kasutades antakse laenu ja tehakse kulusid," märkis ta.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur ütles samas, et ka teiste osapoolte arvamust tuleb kuulata.

                                                                                                             

ERR: Oliver Kahu