Töötamine pühade ajal

12. detsember 2012

Lähenevate pühade eel on tööandjad hakanud huvi tundma, kuidas lühendada tööpäevi enne pühi ning kas ja mis tingimustel võib summeeritud tööajaga töötajaid riigipühadel tööle rakendada.

Töölepingu seaduse kohaselt on muude pühade hulgas uusaastale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval töötaja tööpäev 3 tunni võrra lühem. Kuivõrd jõululaupäev on sel aastal esmaspäeval, siis nendele töötajatele, kelle tavapärane tööaeg on esmaspäevast reedeni, lühendatud tööpäev enne jõululaupäeva ei kohaldu. On arvamusi, et sellises olukorras tuleks lühendada töötaja reedest tööpäeva. Sellise seisukohaga ei saa siiski nõustuda, sest seaduse mõtte kohaselt kuulub lühendamisele jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev. Sel aastal ei ole aga jõululaupäevale vahetult eelnevaks päevaks tööpäev vaid pühapäev, mis on tavapärase tööaja korral töötaja puhkepäev ja mis seetõttu lühendamisele ei kuulu. Küll aga on tööaeg 3 tunni võrra lühem 31. detsembril, kuna see tööpäev eelneb vahetult uusaastale.
 
Summeeritud tööaja
korral ei pruugi olla töötaja töönädalaks vahemik esmaspäevast reedeni, mistõttu tööaja summeerituse korral tuleb pühade ajal järgida täiendavaid piiranguid ja reegleid.
 
Vastavalt pühade ja tähtpäevade seadusele on 24., 25. ja 26. detsember ning 1. jaanuar riigipühad ja puhkepäevad. Seadus ei sea piiranguid pühade ajal töötamiseks – kui tööandja ettevõtte töökorraldus seda nõuab, on võimalik tööajakavad koostada selliselt, et töötajad peavad nimetatud päevadel tööl olema. Sealjuures tuleb arvestada kahte aspekti – tööaja normi ning riigipühadele langevate töötundide tasustamist.
 
Ehkki summeeritud tööajaga töötaja võib riigipühal tööle rakendada, ei tähenda see, et riigipüha ei mõjutaks töötaja vastava kuu (või muu arvestusperioodi) normtunde. Riigipühadele langevate töötundide võrra väheneb töötaja vastava perioodi normtundide arv. Samuti väheneb perioodi normtundide arv tööaja lühendamise tõttu jõululaupäevale ja uusaastale vahetult eelnevatel tööpäevadel.

NÄITEKS töötajale, kes töötab täistööajaga, kelle töölepingujärgsed puhkepäevad on laupäev ja pühapäev ning kellele rakendatakse ühekuulist summeerimisperioodi, saab detsembrikuu graafikusse panna 141 töötundi (21 tööpäeva x 8 tundi – 24 tundi riigipühadele langevat tööaega – 3 tundi tööaja lühendamist 31. detsembril).

Kuigi pühade ajal töötamine on töötaja jaoks tööajakava kohaselt tööpäev, peab riigipühade ajal tehtud töötundide eest maksma töötajale kahekordset tasu. Seega lähevad sellised töötunnid tööandjale kulukamaks, kui töötajate töölerakendamine muul ajal, kusjuures ka kahekordse tasu maksmine ei vabasta tööandjat kohustusest arvestada töögraafikute koostamisel pühade tõttu vähenenud normtunde. Kahekordse tasu maksmise asemel riigipühadel tehtud tööaja eest võivad töötaja ja tööandja kokku leppida, et töötaja saab hoopis samas ulatuses riigipühal töötatud ajaga täiendavat vaba aega.

 

                                                 Autor: Heili Haabu, vandeadvokaat                                       

                                                  Allikas: Advokaadibüroo Borenius