Töötajad kavandavad piketti Nordea peakontori ees Stockholmis

4. jaanuar 2017

Nordea panga Eesti filiaali töötajad on otsustanud korraldada 7. jaanuaril kell 12 Rootsi aja järgi piketi Nordea panga Stockholmi peakorteri ees, millega nõuavad kollektiivlepingu läbirääkimiste jätkamist Eestis. Piketeerima sõidavad 20 Nordea töötajat.Piketi eesmärk on tõmmata ka Rootsi avalikkuse tähelepanu sellele kui erinevalt kohtleb Rootsi ettevõte oma töötajaid Rootsis ja Eestis. „Selline käitumine ei ole Skandinaavia kultuuriruumis kohane,“ ütles Nordea töötajate peausaldusisik Tiina Kukk.


Tema sõnul ignoreerib pank 69 protsendi Nordea töötajate soovi läbirääkimisteks ja kokkulepeteks ning töötajate esindajaid ei kaasata ei ettevõtte saneerimisse ega liitmisse. Samuti rikub pank töötajate hinnangul seadusest tulenevat teavitamiskohustust ning sekkub ametiühingu siseasjadesse.


Eesti töötajad on teinud oma tööd hästi, ehitanud üles siinse turu suuruselt kolmanda panga ning teenivad omanikele aastas kümneid miljoneid eurosid kasumit. Mullu oli juba 9 kuuga teenitud provisjonide-eelset kasumit üle 42 miljoni euro.


Nordea töötajad asutasid ametiühingu detsembris 2014. Kahe aasta jooksul ei ole kandnud vilja ametiühingu püüded sõlmida pangaga kollektiivleping. Nordea pank andis 23. novembril pressiteate vahendusel teada lepinguläbirääkimiste peatamisest kuni Nordea Balti riikide äri ühendamiseni DNB-ga.


Mure ja teadmatus eelseisvatest muudatustest on kasvatanud ametiühingu liikmeskonna Eestis 69 protsendini kõigist Nordea töötajatest. Töötajad soovivad selgust töösuhte osaks olevate töölepinguväliste kokkulepete säilimise osas ka tulevase tööandjaga ning töötajate kohtlemise osas nende võimaliku koondamise korral.


Nordea on keeldunud kokkulepetest ning ei ole kaasanud töötajate esindajaid ühinemist ettevalmistavatesse töörühmadesse. Liitmisprotsessi viiakse läbi töötajate huve ignoreerides ning nende eest informatsiooni varjates.


Riiklik lepitaja Eestis on võtnud töötüli ka oma menetlusse.  


                                                                                       Allikas: Eesti Ametiühingute Keskliit