Töösuhe pole mäng ühte väravasse

16. mai 2011

2009. aasta suvel jõustunud töölepinguseaduse senine rakendamine on muutnud paljude tööandjate suhtumist hoiaku „ma võin karistamatult teha, mida heaks arvan” .


Endiselt seatakse töötajaid valiku ette: kirjuta alla töötasu vähendamisele või saad päevapealt kinga!

Hoolimata levinud väärarvamusest ei andnud töölepinguseadus tegelikult kõiki trumpe tööandja kätte. Meedias on juba leidnud kajastamist riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29. märtsi otsus, mis sõnaselgelt ütleb: töölepinguseadus ei anna õigust koondada töötajat, kes keeldub allumast tööandja survele ega nõustu töötasu vähendamisega. Konkreetne töövaidlus tekkis kohaliku omavalitsuse lasteaias, kus tööandja soovis linnaeelarve kärpe tõttu muuta töötajate töölepinguid, „pakkudes” töötajatele 18% väiksemat töötasu nende seniste tööülesannete täitmise eest endises mahus.

Riigikohtu tsiviilkolleegium asus seisukohale, et tegemist ei olnud koondamisolukorraga, kuna töö ei lõppenud – varem töötanud töötaja ei naasnud tööle, töötajate töömaht ei vähenenud, asutuse tööd ei korraldatud ümber jne. Riigikohtu seisukoht ei jäta kahtlust, et töölepingu tingimuste mis tahes muutmine ei tähenda töö lõppemist kokkulepitud tingimustel.  

Ometi surub üks Soome optikafirma ka pärast riigikohtu otsust töötajatele jõuga peale tööaja pikendamist, ühendades selle garanteeritud töötasu vähendamisega. Tööandja „ettepanekuga” kaasnes enesestmõistetavalt ähvardus keeldujad koondada ning mittenõustujad on tööandjalt koondamisteate juba kättegi saanud. Seda kõike hoolimata tõsiasjast, et töölepinguseaduses on must valgel kirjas: töötaja keeldumine üleminekust osaliselt tööajalt täistöö-ajale (või vastupidi) ei anna tööandjale õigust tööleping üles öelda.

Kokkuvõtteks – loomulikult peavad töötajad teadma enda õigusi ja seisma enda huvide eest. Kuid riik ei tohi osavõt-matult pealt vaadata, kuidas paljud tööandjad seadusele vilistavad, sest seadus, mida massiliselt rikutakse,  õõnestab riigi usaldusväärsust kõigi kodanike silmis. 
                                                                                                                                                                                                Harri Taliga                                                                            
EAKL esimees                                                                           Allikas: Eesti Päevaleht