Tööpakkuja otsustab kandidaadi sobivuse kuue sekundi jooksul

16. aprill 2012

Värske uuringu kohaselt paneb keskmine tööandja kandidaadi CV kõlblikkuse paika kuue sekundiga.


Uuringu käigus jälgiti 30 värbaja silmade liikumist kandideerimisavalduste kohal, et kindlaks teha, millele ja kui kauaks otsustajad alateadlikult keskenduvad, vahendab Business Insider.


Tulemustest selgus, et kuue sekundi jooksul suutsid katsealused üle vaadata kandideerija nime, praeguse ja eelmise töökoha ja -andja ning tööaja pikkuse ja hariduse.


Ühele avaldusele kulutatava aja äärmise piiratuse tõttu panevad uuringu autorid tööotsijatele südamele, et CV oleks hästi struktureeritud ning seda ei koormataks ebavajalike elementidega, mistõttu olulised detailiid võiksid tööandjal sootuks märkamata jääda.
Allikas: Tarbija24