Tööpäeva lühendamine enne rahvuspüha 24. veebruari ei ole mitte tööandja õigus, vaid kohustus

23. veebruar 2012

24. veebruaril saabub Eesti Vabariigi aastapäev ja seadus näeb ette pühale eelneva tööpäeva lühendamise kolme tunni võrra. Seega on tööpäev kolm tundi lühem nendel töötajatel, kes töötavad 23. veebruaril.

Asi tundub olevat lihtne. Praktikas on aga lood teistsugused. Nimelt ei ole mitte igal töötajal võimalust pühade-eelsel päeval 3 tundi vähem töötada.


Esiteks on olukordi, kus tööandja väitel teeb töötaja sellist tööd, et tööpäeva lühendamine ei ole võimalik.
Teiseks esineb olukordi, kus pühade-eelset tööpäeva ei lühendata, kuid lühendamiseks ettenähtud 3 tundi hajutatakse tööaja summeeritud ajavahemiku peale.
Kolmandaks on tööandjaid, kes ei lühenda pühade-eelset tööpäeva, kuid lühendavad mingit muud tööpäeva, kui näiteks tööd on vähem.
Lõpuks on ka selliseid tööandjaid, kelle sõnul tema firmas tööpäeva lihtsalt mitte kunagi ei lühendata.

Kõik need olukorrad on seadusega vastuolus. Pühade-eelsel tööpäeval tuleb alati tööpäeva lühendada. Tööpäeva lühendamine ei sõltu sellest, kas tööandja majandustegevus lubab seda teha või mitte. Tööpäeva lühendamine ei ole tööandja õigus, vaid kohustus.


Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ja hüvitatakse vastavalt seadusele. Kui töötaja aga ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole tööandjal õigus teda selleks sundida.


Tööaja summeeritud arvestuse korral on lubamatu jätta pühade-eelne tööpäev lühendamata põhjusel, et lühem tööpäev viiakse üle arvestuse ajavahemiku teise kuusse ja tasaarvestatakse sealsete tööpäevadega. Seaduse mõte on selles, et töötajale võimaldatakse kolme tunni võrra lühem tööpäev nimelt enne riigipühi või rahvuspüha. Seda ei ole lubatud viia muule ajale või tasaarvestada teiste tööpäevadega.Autor: Niina Siitam, Tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja

Allikas: Tööinspektsioon