Tööinspektsiooni sotsiaalkampaania: „Tunne oma õigusi. Eelista töölepingut.“

11. november 2013

Tööinspektsioon viib Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010 – 2014“, raames läbi sotsiaalkampaania „Tunne oma õigusi. Eelista töölepingut“. Töösuhte puhul on üheks oluliseks küljeks, millise lepingu alusel tööd tehakse. Eesti töötajad ja tööandjad ei teadvusta töölepingulise suhte positiivseid külgi ja kasulikkust osapooltele. 

Inimeste teadlikkus oma õigustest ja kohustustest töölepingulistes suhetes on madal. Kampaania keskendub töötajate ja tööandjate teavitamisele töölepinguga töötamise eeliste kohta. Kampaania eesmärgiks on teavitada nii töötajat kui tööandjat, milliseid kasulikke külgi peidab endas tööleping ja mida kujutab endast töölepingu seadus.

Vaata lähemalt:  tööleping.ee