Tööinspektsioon uurib Rimit

25. märts 2011

Tööinspektsioon uurib Rimi Eesti Foodi suhtes laekunud kaebust, et väidetavalt pole täidetud usaldusisiku seadust.Et selgitada Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu (ETKA) esitatud kaebuses usaldusisiku seaduse mittetäitmise kohta esitatud asjaolusid, saatis tööinspektsioon 17. märtsil Rimi Eesti Food ASile järelepärimise. Teate järelepärimise tegemisest edastas tööinspektsioon ka ETKAle. Rimi Eesti Food AS palus vastuseks ajapikendust, teatas inspektsioon.

 

                                                                                                  Allikas: Õhtuleht