Tööinspektsioon hakkab andma töösuhete kohta nõu

26. märts 2012

26. märtsil alustab tööinspektsioon registreerimist Tallinnas toimuvale tasuta teabepäevale teemal «Rahalised nõuded töösuhtes». Kokku korraldab tööinspektsioon sel aastal märtsist okotoobrini üle Eesti 20 tasuta teabepäeva. 


Kaheksa teabepäeva toimub teemal «Rahalised nõuded töösuhtes» . Muuhulgas saab teabepäeval ülevaate, millised rahalisi nõudeid võivad pooled teineteise vastu esitada, kuidas tõendada rahalise nõude olemasolu ja suurust, millised on nõude aegumistähtajad ja kuidas esitada nõue töövaidluskomisjonile. Lektoriteks on töövaidluskomisjonide juhatajad. Teabepäevale on oodatud nii töötajad kui tööandjad.


Neli teabepäeva toimub teemal «Isikuandmed töösuhetes ja reeglid töökorraldusele». Seadus lubab tööandjal õigustatud huvi korral töödelda töötaja andmeid. Ent kust jookseb piir, et mitte rikkuda töötaja privaatsust? Teabepäevad viib inspektsioon läbi koostöös andmekaitse inspektsiooniga. Osalema on oodatud nii töötajad kui tööandjad.


Neli teabepäeva toimub teemal «Sisekontroll - töökeskkonna juhtimine ettevõtetes». Teabepäeval vaadeldakse, kuidas tööandja esindajad ja töötajad saaksid teha paremat koostööd, et töökeskkond oleks ohutum. Osalema on oodatud töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonna nõukogu liikmed, tööandjad ja nende esindajad.


Osalejaterohked olid meedikutele mõeldud neli teabepäeva teemal «Psühhosotsiaalsed ohutegurid tervishoiutöötajate töös», mis olid märtsi algul. Tööinspektsioon on tasuta teabepäevi korraldanud 2009. aastast.


«Töösuhete alased teabepäevad on alati olnud hästi populaarsed, kuna lektoriteks on praktikud, mitte teoreetikud. On juhtunud, et grupp saab täis paari esimese registreerimise tunni jooksul,» märkis tööinspektsiooni Euroopa sotsiaalfondi programmi koordinaator Anu Vasar. Ta lisas, et huvi on tõusnud ka töökeskkonna alaste teabepäevade vastu, kuna esinema on kaasatud praktikuid.


Lisaks teabepäevadele korraldab tööinspektsioon ka koolitusi töökeskkonnaspetsialistidele ning väikeettevõtete esindajatele, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohuseid. Samuti pakub inspektsioon tööõiguse loenguid õpilastele, kes käivad gümnaasiumis või põhikooli viimases klassis.


Kõiki tööinspektsiooni teabepäevi ja koolitusi rahastab Euroopa sotsiaalfond, osalejatele on need tasuta. Lähemat infot leiab tööinspektsiooni kodulehelt rubriigist «Teabepäevad ja koolitused».Allikas: E24