Tööandjate keskliit ametühingutele: alampalk käesoleval aastal ei tõuse

16. juuni 2011

Eesti Tööandjate Keskliit vastas tänastel läbirääkimistel eitavalt ametiühingute keskliidu ettepanekule tõsta töötasu alammäära 17% alates 1. juulist 2011, kuna keskliidu palgauuringu kohaselt on ainult kümnendik ettevõtteid palgatõusuks valmis ja sedagi poole väiksemas ulatuses.„Oleme läbi viinud ulatusliku uuringu ettevõtjate valmisoleku kohta tõsta palku järgmisel kuuel kuul. Võime esialgsete tulemuste põhjal väita, et neid ettevõtteid, kes oleksid valmis tõstma palku kümnel kõige suurema hõivega ametialal, on kõigest 10–15%,“ ütles keskliidu juhataja Tarmo Kriis. „Ka need üksikud ettevõtted ei ole nendel ametialadel nõus palka tõstma üle 10%.“

 

Kriisi sõnul tõstaksid ettevõtted tänases olukorras palka ainult majandustulemuste põhjal. Samuti tuleb mõista, et palgatõusu ei saa nõuda lühiajaliste kasuminäitajate järgi.

 

„Majanduskriisi tippajal langesid ettevõtete kasumid SKT suhtes umbes kaks korda, samal ajal kui palgad suhtena SKT-sse hoopis tõusid,“ märkis Kriis. „See tähendab, et kriisiaastatel maksti palku paljuski eelnevalt kogunenud kasumite arvelt ja palgatõusu ei maksa loota enne, kui ettevõtted on oma investeerimisvõimekuse taastanud.“

 

Kuigi tööturg väärtustab kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid, on Kriisi sõnul ennustatav, et madalama kvalifikatsiooniga töötajaid võib alampalga tõusu korral tabada töökoha kaotus.

 

Eesti Tööandjate Keskliit esindab 1500 Eesti tööandja huve suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ja ametiühingutega.

 

 

Lisainformatsioon
Tarmo Kriis
tel 699 9301
tarmo.kriis@employers.ee