Ametiühingud tulevad välja töölepingu seaduse muudatusettepanekutega

18. veebruar 2011

Täna Linnade ja Valdade Päevade raames uue töölepingu seaduse kitsaskohtadest rääkinud Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga teatas, et ametiühingud esitavad märtsis sotsiaalministeeriumile ettepanekutepaketi töölepingu seaduse muutmiseks.

 Harri Taliga sõnul alustasid ametiühingud juba möödunud aastal seaduse kitsaskohtade kaardistamist, et tuua välja sätted, mille parandamine kaitseks tõhusamalt töötaja õigusi ja motiveeriks tööandjaid seaduskuulekamale käitumisele.

 

„Ametiühingute juristid ja spetsialistid, kes töötajaid töövaidlustes abistavad, on alates uue töölepingu seaduse vastu võtmisest puutunud päevast päeva kokku seaduse ebatäpsuste ja vigaste tõlgendustega. Nende kõrvaldamine hoiaks ära palju töövaidlusi ning vähendaks märkimisväärselt töövaidluskomisjonide ja kohtute töökoormust,” selgitas Taliga.

 

Ametiühingute Keskliidu esimees andis mõista, et kõige kaalukamad ettepanekud puudutavad just töölepingu lõpetamist.

 

“Töötajad tajuvad suurima ebaõiglusena seda, et ebaseaduslik vallandamine ja alusetu koondamine on tehtud tööandjale väga lihtsaks ja ahvatlevaks. Töösuhete paindlikkus ei tohi tähendada, et riik soosib tööandja vastutustundetut käitumist ja jätab töötaja kaitseta. Näitame oma ettepanekutega, et tasakaal on võimalik,” kinnitas ametiühingujuht. 

 

Lisainfo:

Harri Taliga     

Ametiühingute Keskliidu esimees

55 53 48 40