Tööandjad: riik saaks kaaluda vaid töötukassalt laenamist

23. september 2011

Tööandjate keskliidu hinnangul tohiks töötukassa varade üleminek riigikassasse toimuda ainult võlaõigusliku laenulepingu alusel, mis aga eeldaks seaduse muutmist.Tööandjate keskliidu volikogu kuulas eile ära rahandusminister Jürgen Ligi ettepanekud, kuid jäi oma varasema seisukoha juurde, et raha ei tohiks minna riigi kontrolli alla.

Volikogu teatel kaasneb Ligi plaanidega oht, et töötukassa võib tulevikus kaotada võimekuse täita talle seadusega pandud kohustusi.

Tööandjate kinnitusel saaks töötukassa varade üleminek riigikassasse toimuda seega ainult töötukassa ja riigikassa vahel sõlmitava võlaõigusliku laenulepingu alusel.

See aga eeldab tööandjate sõnul töötukassa nõukogu ja rahandusministeeriumi läbirääkimisi.

Samuti tuleks riigile laenu andmise võimaldamiseks muuta töötuskindlustuse seadust, sest praegu keelab see töötukassal laenu anda.

                                                                                                     ERR: Oliver Kahu