Tööandjad ja ametiühingud: alampalga tõus vähendab igapäevast olelusvõitlust

20. september 2013

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit tegid seoses tänase alampalga kokkuleppega ühisavalduse, milles nenditakse, et vaesuse lokkamine madalaimal palgaredeli astmel ei ole üksnes alampalgasaajate probleem, vaid sellest kannatab kogu Eesti ühiskonna elukvaliteet.Täna sõlmitud kokkuleppe järgi on 2014. aastal alampalgaks 355 eurot kuus (€2,13/h) ning 2015. aastal 390 eurot (€2,34/h). Täna kehtiv alampalk on 320 eurot.

 

«Soov elukalliduse tõusu kompenseerimise kõrval töötajate elujärge võimaluste piires parandada oli mõlemapoolne. Nii Eesti Tööandjate Keskliidus kui Eesti Ametiühingute Keskliidus tunneme endil ka suurt sotsiaalset vastutust, kohustust kitsalt oma huvide kõrval mõelda ka ühiskonna huvidele. Inimeste palgad jäävad alati erinema, kuid me mõistame, et kui palgaredeli alumises, kõige haavatavamas otsas lokkab vaesus ja igapäevane olelusvõitlus, pole see üksnes alampalgasaajate probleem, vaid sellest kannatab kogu Eesti ühiskonna elukvaliteet,» seisis ühisavalduses.

Alampalga tõstmisega ei soovita aga anda taganttõuget keskmise palga kunstlikule kasvule.

 

«Me ei soovi saata signaali kogu tööturule üleüldise palgasurve osas, vaid vastupidi - aidata järele mahajääjaid ning rõhutada, et keskmise palga kasv on mõistlik ja põhjendatud vaid seni, kuni ta ei ületa tootlikkuse kasvu. Me loo­dame, et alampalga tõus paneb töötajaid ja tööandjaid koos nuputama, kuidas tööaega arukamalt kulutada, kuidas teha tööd paremini ja nupukamalt.»

 

Avalduses rõhutati, et kaasaegses ja kvaliteetses töösuhtes on töötajate ja tööandjate ühishuvid määratult suure­mad, kui erimeelsused.

 

«Pole karta, et Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit kõiges ühel nõul oleks, kuid alampalga läbirääkimised tõestasid, et argumenteeritult ja konstruktiivses õhkkonnas oma huvide eest seistes saavad töötajad ja tööandjad jõuda mõistlikule ja mõlemat rahuldavale kokkuleppele.»

                                                                                                          Allikas: E24 Äriuudised