Teetöötajad enne talve: kutsume liiklejaid ettevaatusele, mõistmisele ja koostööle!

16. november 2010

Transpordi Ametiühing
PRESSITEADE
16. november 2010 


Transpordi Ametiühingusse ühinenud teetöötajad andsid täna liiklejatele soovitusi, kuidas sügis-talvisel perioodil liikluses ohutumalt käituda. Muuhulgas kutsusid teemehed liiklejaid üles mõistmisele ja koostööle libedus- ja lumetõrje tegijatega, et hooaeg mööduks võimalikult väheste ohvritega.
 
Kuna ilmad jahenevad, on taas kätte jõudnud libedusetõrje ja varsti ka lumekoristuse aeg. See toob endaga kaasa ohtlikud teeolud, aeglaselt liikuvad massiivsed hooldussõidukid ning suurenenud ajakulu. Transpordi Ametiühingu sõnul peaks kõik autojuhid varuma kohale jõudmiseks rohkem aega kui suvel ning seda isegi juhul, kui ilm tundub stardipaigas hea.
 
Talviti Tartumaal lumetõrje eest vastutav Transpordi Ametiühingu juhatuse liige Neeme Nisu ütles, et teehooldajatele valmistab muret liiklejate teadmatus. „Teemast pole palju räägitud ning paljud liiklejad ei oska teel hooldusmasinaga silmitsi seistes õigesti käituda,“ rääkis Nisu.
 
Tema sõnul on hooldussõiduki pikkus on üle 14 meetri ning laius 5 meetrit, kuid sõidurea laius maanteel on vaid umbes kolm meetrit. „Kuigi me püüame lund lükates oma sõidureas püsida, võib see tihti raskeks osutuda. Lumistes oludes on liiklejal seda raske märgata ja kui vastutulija kaldub pisutki vastassuunavööndisse, on kokkupõrge sahaga kiire juhtuma,“ hoiatas teemeeste esindaja.
 
Tema sõnul tuleb teemasinat märganud juhil kindlasti kohe kiirust vähendada ja hoida auto võimalikult tee paremas servas. Hooldusautost möödumisel lubavad sahajuhid võimalusel anda ise tuledega märku või soovitavad oodata rahulikult ristmikke, kus möödasõit on ohutum.
 
Transpordi Ametiühingu usaldusisik Rando Raudsepp toob teehoolduse probleemina välja ka rohkete ohutussaartega kitsad teed ja ristmikud, kus on suurte masinatega raske manööverdada. „Lisaks näevad paljud teedeprojektid täna ette eraldi kergliiklustee rajamise vahetult sõidutee kõrvale,“ rääkis Raudsepp ja tõdes, et sõiduteed puhtaks lükates ei jäägi sageli muud üle, kui lumevall kõnniteele lükata.
 
Transpordi Ametiühingu esimehe Peep Petersoni sõnul taotleb Transpordi Ametiühing, et kõik teehooldusmasinad näeksid tulevikus üldjoontes ühesugused välja, oleksid korrektselt tähistatud ja eristuksid selgelt ülejäänud liikluspildis. „See suurendab nii liiklejate kui teetöötajate endi ohutust. Samuti tahaksime üle vaadata kollase vilkuri kasutamise reeglid, et tõesti ohtlikud teemasinad oleksid teistest nähtavamad,“ rääkis Peterson
 
Vastava märgukirja saatis ametiühing ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kus lisaks muule tegid teetöötajad ettepaneku seada spetsiaalne ametikoolituse kohustus ka teehooldajatele. Rahul ei ole ametiühing ka liiklusseaduse sättega, mis seab kogu vastutuse teehooldega seotud liiklusõnnetuse eest hooldussõiduki juhile.
 
Transpordi Ametiühingusse kuulub 1200 teetöötajat nii teehoolduse kui -ehituse valdkonnas ning nende huvide paremaks esindamiseks tegutseb ametiühingus alates 1999. aastast spetsiaalne teedesektsioon.
 
 
Lisainfo:
-           Pildi- ja videomaterjal on saadaval Transpordi Ametiühingu kodulehel www.etta.ee/teehooldus
-           Teemeeste praktilised soovitused: teemeste esindaja Transpordi Ametiühingu juhatuses Neeme Nisu, telefon 53433376
-           Poliitiline kommentaar: Transpordi Ametiühingu juhatuse esimees Peep Peterson, telefon 5015446