Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingul senisest laiem väljund

1. jaanuar 2010

PRESSITEADE
01.01.2010


Tänasest, s.o 1. jaanuarist kuulub Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing (ETKA) täieõigusliku liikmena teenindussektori töötajate ametiühinguid ühendavasse rahvusvahelisse koostööorganisatsiooni UNI Global Union

“Töötajate esindamisel on oluline osaleda ja kaasa rääkida väga erinevatel tasanditel. Piiride ülene rahvusvaheline koostöö on muutunud koos globaliseerumisega üha olulisemaks teemaks töötajate huvide kaitsmisel” nentis ETKA esinaine Elle Pütsepp.

ETKA eesmärgiks on läbi koostöö erasektori teenindusaladel töötavate töötajate õiguste eest seismine ja teenindustöötajate turvatunde ja elukvaliteedi edendamine tööelus ja kogu ühiskonnas.

UNI Global Union on asutatud 2001 aastal ning esindab täna 900 ametiühingut ning 20 miljonit töötajat üle maailma.