Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing ning Saint-Gobain Estonia sõlmisid kollektiivlepingu

27. veebruar 2016

Eile allkirjastasid Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing (ETKA) ja tootmisettevõte Saint-Gobain Estonia SE kaheaastase kollektiivlepingu, mis tagab Baltiklaas äriüksuse töölistele jaoks olulisi töö- ja palgatingimusi ning sotsiaalseid tagatisi.


Avatud ja konstruktiivsete läbirääkimiste tulemusel lepiti kokku lisatasu nädalavahetusel töötamise eest, seadusest kõrgem lisatasu öötöö eest ja kaastöölise juhendamise tasumäär. Lisaks tõuseb kõikide tööliste põhitöötasu. Kokkuleppele lisab kaalu täiendav tasuline talvepuhkus jõulupühade ja uusaasta vahel.

Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu esimees Elle Pütsepp peab väga oluliseks ettevõtte juhtkonna ja ametiühingu vahelist koostööd töö- ja palgatingimuste parendamisel.

Pütseppa sõnul oli selliseid punkte, mille osas käisid ägedad vaidlused, üksjagu. „Kuigi kokkulepitud soodustuste nimekiri on pikk, pean oluliseks usaldusisikute kaasamist kvalifikatsiooni omistamise protsessi, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisse ja osapoolte koostöövalmidust ohutu ja turvalise töökeskkonna loomisel,“ kiitis Pütsepp kokkulepet.
                                  
                                                                                                     Allikas: ETKA pressiteade