Tallinnas Sokos Hotel Virus lõpuks ametiühingu osakond

28. jaanuar 2015

Kollektiivlepingu läbirääkimised S-rühma Tallinna suurhotellis edenevad vaevaliselt. Töötajad on tähtajaks seadnud märtsi alguse. Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu (ETKA) juht kritiseerib tööandja poolset survet.


Tallinna Soome Sokos Hotel ketti kuuluv Viru hotell, sai eelmisel aastal lõpuks ametiühingu osakonna. Nüüd alustab see kollektiivlepingu läbirääkimisi tööandjaga.„Olukord töötajate ja tööandja vahel on Virus olnud pingeline juba pikalt, mistõttu mitmed pikaajalised töötajad otsivad praeguselgi hetkel uut töökohta“, räägib ETKA esimees Elle Pütsepp


Ametiühingu osakond loodi Virusse juunikuus. Liikmeid on seal 90 umbes 220st hotelli töötajast. Viru teine hotell on Astoria ning Pütseppa sõnul töötavad osad liikmed mõlemas hotellis.


Pütsepa sõnutsi sooviti alustada läbirääkimistega veebruari alguses, kuid järgmine tähtaeg on seatud 5. märtsile.


„Tööandja tahtis anda meile vaid kolm päeva oma versiooni läbitöötamiseks, mis on loomulikult liiga lühike aeg. Enne märtsi peab ETKA liikmete koosolekud, kus arutatakse tööandja ettepanekuid ja selle sisu.“


Pütseppa sõnul on peale juunikuud õhkkond Virus paranenud. Töötajad on enesekindlamad ja avatumad ning julgevad rääkida tööga seotud kitsaskohtadest.


Tema sõnul on tööandja siiski vastanud töötajate ametiühinguga liitumisele kirjalike seletuskirjade nõudega väiksemategi rikkumiste korral, milles nad võimalikult süüdi võivad olla.


 „Küsimus on survestamises ja hirmutamises, millele me ei kavatse alluda!


ETKA korraldas Viru töötajate seas eelmisel aastal küsitluse, millele vastas 100 töötajat. Tulemuste kohaselt kogevad töötajad probleemselt suurt töökoormust ja väikest palka, aga ka puhkepauside puudumist ja seda, et töötajaid ei koolitata ega informeerita töökohaga seotud asjadest.


 „Tulemused võib kokku võtta nii, et Virus töötajaid ei hinnata“, ütleb Pütsepp.


Probleeme Virus on tema sõnul ka tööaegadega ja töölepingutega seoses. Toateenindajad on tööle võetud poolepäevaste tööaegadega( osalise tööajaga), aga tööandja ei taha neile maksta isegi 20 tunni eest nädalas, kui tööd on vähem.


Toateenindaja tunnipalk Virus on 3,10 eurot, ning seega jääb osalise tööajaga töötades palk igal juhul alla 300 euro kuus.Kirjutas: Sami Lotila, Tallinn
Tõlkis: ETKA