Streigilainega ühinesid ametiühingusse mittekuuluvad töötajad

5. märts 2012

Ametiühingute Keskliidu algatatud streigilainega liitusid täna, 5. märtsil omaalgatus­likult ka Narvat ja Narva-Jõesuud ühendavat bussiliini opereeriva eraettevõtte töötajad, kes ametiühingusse ei kuulu. „Transporditöö­tajate Ametiühingu toetusstreik Narva Bussivedudes oli kavas ja algas plaanikohaselt, aga selline toetus Ametiühingute Keskliidu esitatud nõudmistele tuli meilegi ootamatult ning annab tunnistust sellest, et meie sõnum on selge ja jõuab inimesteni,” ütles Ametiühingute Keskliidu Ida-Virumaa osakonna juhataja Aleksander Startsev.


Lisaks ülalmainitud aktsioonidele viib Transporditöötajate Ametiühing esmaspäeval streigilaine raames läbi kaks toetusaktsiooni ning Side- ja teenindustöötajate Ametiühingute Liit kaks streigikoosolekut. „Aktsioonide tabel saab pidevalt täiendust, tänagi teatasid metallitöötajad ning teenindus- ja kaubandustöötajad oma toetusaktsioonidest,” ütles Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga.


Eesti Ametiühingute Keskliit esitas 17. veebruaril valitsusele saadetud streigiteates kolm streiginõuet: alustada viivitamatult kolmepoolseid läbirääkimisi ja sõlmida kokkulepe, mis lahendaks töötukassa reservidega seotud probleemid ning sätestaks seaduses töötuskindlustuse eelarve tasakaalu põhimõtte; täiendada Riigikogu menetluses olevat kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 153 SE ametiühingute tehtud muudatusettepanekutega ning lõpetada Riigikogu õiguskomisjoni algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlus.


EAKL peab kahetsusväärseks, et meedias on püütud heita varju streigile ning tekitada segadust toetusstreikide käigus esitatavate nõuete teemal. „Täna alanud streik on täiesti seaduslik , seda toetavate aktsioonide korraldajad teavad väga hästi, et nad ei saa püstitada mingeid täiendavaid loosungeid lisaks põhistreigi nõudmistele,” märkis EAKL esimees.


Üllatav pole aga see, et mõned tööandjad on astunud samme, millega tahetakse survestada nii aktsioonidest teatanud ametiühinguid kui ka nende ettevõtete töötajaid.
Allikas: EAKL pressiteade