Soome riigisektori tipus teenivad naised rohkem kui mehed

5. november 2013

Soome Akava ametiühingu värske uuring näitab, et kuigi enamikes eluvaldkondades teenivad naised vähem kui sama tööd tegevad mehed, on seal üks märkimisväärne erand – keskmine avaliku sektori naisjuht teenib keskmiselt 1,11 eurot iga võrdväärset tööd teeniva mehe ühe euro kohta.


Igal pool mujal jääb naiste palk selgelt meeste omale alla – olgu tegu siis munitsipaal- või erasektoriga, mitte üheski kategoorias ei saanud naised rohkem palka kui mehed.

Akava küsis 2011. aasta palgaandmeid 290 000 liikmelt. Neist koostatud uuringust selgus, et keskmiselt ulatus naiste palk vaid 85 protsendini samaväärset tööd tegevate meeste omast.


«Kui naisel on paremad oskused ja parem haridus, peab ta loomulikult soost hoolimata paremat palka saama,» kommenteeris Tarja Arkio Akava nimel.

Arkio oletas, et ehk suudab riik, kus on juba rohkem naissoost juhte, selles osas head eeskuju näidata. Soome praeguses valitsuses on naisministrid enamuses.


«Riigisektor on olnud selles osas eeskujulik ning astunud samme tagamaks naiste tõus juhtivatele kohtadele,» rääkis Arkio. «Poliitiline pool on vaieldamatult andnud sel teemal rohkelt signaale.»
                                                                                                            Allikas:  Postimees