Soome maksupettuste skeemis on kahtlusalustena ka 10-20 Eesti ehitajat

2. november 2016

Soomes kaks aastat toiminud ümbrikupalga ja maksupettuse skeemi oli hõlmatud ligi pool tuhat Eesti ehitajat, kes panid Soomes püsti koole ja lasteaedu, 10-20 eestlast on seetõttu ka kuriteos kahtlustatavad, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kahe mehe loodud varimajandusskeem hakkas tööle 2013. aasta sügisel. 2015. aasta sügisel tegi politsei sellele mitmes kohas samaaegse haaranguga lõpu. Skeem vahendas töötajaid Helsingi ja Espoo remondi- ja ehitustöödele, samuti endise Ida-Uusimaa maakonna territooriumil, mis hõlmab Helsingist idas ja kirdes asuvaid valdu. Muu hulgas töötasid "mustad" ehitajad mitmel munitsipaalehitusplatsil, kuhu organiseeris neid tööle allhankija.


Töötajad polnud ametlikult registreeritud, kuid olid ehitusvaldkonnas korralikult maksunumbritega varustatud, nii et esmapilgul jäi mulje, nagu oleks kõik korras. "Kaks kolmandikku töölisi olid eestlased, ülejäänute hulgas oli nii soomlasi kui ka teiste rahvuste esindajaid," ütles Soome kriminaalpolitsei juhtuurija Janne Järvinen. Skeemi vahendusel käis Soomes tööl ligemale 500 eestlast.


Osa neist on Soome kriminaalpolitseinikud juba Eestis üle kuulanud. "Osa töötajaid kuulati üle kuriteos kahtlustatavana, kahtlus oli osalus või abistamine raskes maksukuriteos," ütles Järvinen. "Osa üle kuulatud töötajaid on eeluurimises mõnes muus staatuses."


Eeluurimine on alles pooleli ning Järvineni sõnul hinnatakse lõpuks kogutud materjale ja otsustatakse iga kahtlusaluse puhul eraldi, kas süüdistuse esitamise künnis on ületatud.


Kokku on skeemis osalenud töölistele makstud kahe aasta jooksul 7 miljoni euro jagu ümbrikupalka. Skeemis osalenud ettevõtete kontodelt on organiseerijad võtnud ligi 2 miljoni euro eest sularaha, millest osa on kadunud. Soome politsei hinnangul on kahe aasta jooksul jäetud tasumata 4,6 miljoni euro eest makse.


Maksupettuse, maksude maksmisest kõrvale hiilimise, raamatupidamispettuse, kuritegelikult saadud vara varjamise ja muu selliste süüdistuste kõrval kahtlustatakse kuritegelikku skeemi jäätmeseaduse rikkumises, nimelt ehitusjäätmete loata käitlemises. Suvel lisandus süüdistustele veel tõkendi eiramine, sest üks kahtlusalustest üritas ära viia tellinguid, mis politsei oli konfiskeerinud.


Skeemi kaks soomlastest autorit on Soomes varem majanduskuritegude eest karistatud ning neil oli ka kehtiv ärikeeld. Uurimise algul olid mõlemad autorid ja üks nende kaasosaline Eestist kuid vahi all, kuid nüüdseks on kõik kolm kautsjoni vastu vabaduses.

                                                                                                                     Allikas: BNS