Seadusemuudatus soodustab vanemahüvitise saamise ajal töötamist

13. august 2013

Sotsiaalministeerium saatis valitsusele heakskiitmiseks vanemahüvitise seaduse muutmise eelnõu. Seadusemuudatusega soodustatakse töötamist vanemahüvitise saamise ajal ning tagatakse vanemahüvitise saajatele töötamise korral alati suurem kogusissetulek.Muudatused tagavad, et vanemahüvitise saajal säilib alati vähemalt hüvitise määra suurune vanemahüvitis. Kehtiva regulatsiooni kohaselt vanemahüvitist ei maksta, kui vanem teenib hüvitisega samaaegselt üle viiekordset hüvitise määra ehk rohkem kui 1450 eurot kuus. Uus korraldus kaotab selle piiri ära.

 

"Muudatused motiveerivad lapsevanemat hoidma sidet tööturuga," ütles sotsiaalminister Rõivas. "Kui pere soovib oma elu korraldada nii, et vanemahüvitise saamise ajal käib ka hüvitist saav vanem osalise ajaga tööl, siis uus valem seda toetab," lisas minister.

 

Vanemahüvitise määr, mis sel aastal on 290 eurot, sõltub eelmise kalendriaasta töötasu alammäärast. Näiteks, kuivõrd 2013. aastal on töötasu alammäär 320 eurot, siis järgmisel aastal on vanemahüvitise määr 320.

 

2012. aasta detsembri seisuga sai vanemahüvitise saajatest sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu 9,1%. Neist 74,9% olid naised ja olid 25,1% mehed. Tulu saajatest üle poole ehk 66,2% said tulu vanemahüvitise määra ulatuses ehk 290 eurot. Neist enamik olid naised (87%). 33,8% said tulu üle vanemahüvitise määra ning neist 50,7% olid naised, mehi oli 43,3%. Sealhulgas üle 5-kordse vanemahüvitise määra tulu saajaid oli 3,4%, neist kaks kolmandikku olid mehed.

Seadus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

                                                                                                  Allikas: Sotsiaalminsteerium