Riik kaotas ümbrikupalkade tõttu mullu 157,5 miljonit eurot

1. juuni 2016

Eesti riigil jäi möödunud aastal ümbrikupalkade maksmisest tulenenud maksukaotuste tõttu saamata 157,5 miljonit eurot tulu, mida on 41 protsenti enam kui 2014. aastal, selgub konjunktuuriinstituudi uuringust.


Riigil jäi mullu saamata 99,44 miljonit eurot sotsiaalmaksu ja 58,10 miljonit eurot eraisiku tulumaksu. Konjunktuuriinstuudi sõnul kujunesid maksukaotused oluliselt kõrgemaks, kuna ümbrikupalga osakaal suurenes töötasus. Samuti mõjutasid seda netopalkade kõrgem tase ja koos üldise tööhõive suurenemisega kaasnenud varjatud töötasu saanud töötajate lisandumine.


Kõige rohkem õigustasid illegaalse töötasu pooldajad ümbrikupalkade maksmist sellega, et Eestis on liiga kõrge maksukoormus. Töötajate liiga suurt maksukoormust tõi põhjenduseks 70 protsenti ja ettevõtete kõrgeid makse 67 protsenti ümbrikupalga pooldajatest, selgub uuringust.


Enim kasvas aastaga nende ümbrikupalga pooldajate osakaal, kes toetasid varjatudtöötasu seetõttu, et pidasid seda vajalikuks ettevõtte ellujäämise nimel. Enim vähenes aga nende ümbrikupalga toetajate osakaal, kes õigustasid varjatud töötasu maksmist töötajatele langeva liiga suure maksukoormusega.


Nagu ka eelmistel aastatel, maksti 2015. aastal illegaalset töötasu kõige enam ehitusvaldkonnas, kus sai ümbrikupalka 33 protsenti kõigist illegaalse töötasu saajatest.


Kõige enam suurenes aga aastaga põllumajandusettevõtetest ebaseaduslikku töötasu saanud töötajate osakaal, mis on seletatav põllumajandusettevõtete raske majanduslik olukorraga.


Kui 2014. aastal moodustasid põllumajandusest ümbrikupalka saanud töötajad vaid 3 protsenti kõigist illegaalse töötasu saajatest, siis mullu tõusis see 20 protsendini.


Ümbrikupalka maksev ettevõte, selle asemel, et leida lahendusi oma äritegevuse tõhustamiseks, püüab maksude mittetasumisega saavutada konkurentsieeliseid ja suurendada kasumlikkust.


Uuringu teostamiseks viis konjunktuuriinstituut majandus‐ ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel 2015. aasta detsembris läbi elanike küsitluse ning analüüs tugineb 909 saadud vastustele.

                                                Allikas: BNS