Riigikohus: Eesti töömeestele tuleb maksta Soome palka

21. jaanuar 2013

Kahe Eesti ehitusmehe vaidlus oma tööandjaga lõppes võiduga, sest riigikohus leidis, et  Soome tööle lähetatud inimestele tuleb maksta vähemalt sealset miinimumpalka.Kaks Eesti ehitajat töötasid 2010. aasta 1. juulist kuni 2011. aasta 1. märtsini Soomes ja nende töötasu suuruseks oli 8 eurot tunnis, selgub riigikohtu lahendist. Töölepingute ülesütlemisel ei maksnud ettevõte meestele tasu tehtud ületunnitöö eest ja arvutas töötasu vähem, kui näeb ette Soome ehitustöölistele kohalduv kollektiivleping. Soome vastava kollektiivlepingu kohaselt peab  IV kategooria töölise (oskustööline) tunnipalk olema 11 eurot ja 36 senti ning II kategooria (mõningate kogemustega) töölise palk 10 eurot ja 30 senti.


Riigikohus leidis, et ettevõtja on  kohustatud järgima Soomes kehtivat üldkohalduvat kollektiivlepingut, olenemata sellest, kas ta on sõlminud Soome kollektiivlepinguid ja kas oma töötasu vaidlustanud ehitajad  kuuluvad Soome Vabariigis registreeritud ametiühingusse.


Kohtuvaidluse tulemusena pidi tööandja maksma ühele töötajale saamata jäänud töötasuna 2726 eurot ning teisele 4047 eurot.


Ametiühingute Keskliidu õigussekretäri Tiia E. Tammelehe sõnul on palju neid Eesti töötegijad, keda ettevõte on lähetanud Soome tööle ning maksab vähem palka kui seal tavaks. Eriti just ehitajaid.


«Olen sarnases asjas paari aasta eest töötajaid esindanud ja minu kaasus lõppes ringkonnakohtus saavutatud võiduga, aga asi oli praktiliselt sama,» rääkis ta.


Tammelehe sõnul ei saanud Eestis küll pretsedendid õigust, aga reeglina võetakse riigikohtu lahendid mingi otsuse tegemisel aluseks, kui asjaolud on samad. «Tööandjad peaksid lõpuks hakkama juhinduma neist põhimõtetest, et kui me lähetame Eesti töötaja Soome või Rootsi, siis tuleb töötasu maksmisel järgida sealseid miinimumpalga tingimusi,» rõhutas õigussekretär.


Ta lisas, et selline põhimõte kehtib just seetõttu, et Eesti tööandjad ei läheks madalate palkadega Soome tööturgu «alla lööma või n-ö solkima». «Need on Euroopa Liidus kehtestatud kindlad põhimõtted, et palgad peavad olema väärilised,» toonitas Tammeleht.


Kaks Eesti ehitajat töötasid 2010. aasta 1. juulist kuni 2011. aasta 1. märtsini Soomes ja nende töötasu suuruseks oli 8 eurot tunnis, selgub riigikohtu lahendist. Töölepingute ülesütlemisel ei maksnud ettevõte meestele tasu tehtud ületunnitöö eest ja arvutas töötasu vähem, kui näeb ette Soome ehitustöölistele kohalduv kollektiivleping. Soome vastava kollektiivlepingu kohaselt peab  IV kategooria töölise (oskustööline) tunnipalk olema 11 eurot ja 36 senti ning II kategooria (mõningate kogemustega) töölise palk 10 eurot ja 30 senti.


Riigikohus leidis, et ettevõtja on  kohustatud järgima Soomes kehtivat üldkohalduvat kollektiivlepingut, olenemata sellest, kas ta on sõlminud Soome kollektiivlepinguid ja kas oma töötasu vaidlustanud ehitajad  kuuluvad Soome Vabariigis registreeritud ametiühingusse.


Kohtuvaidluse tulemusena pidi tööandja maksma ühele töötajale saamata jäänud töötasuna 2726 eurot ning teisele 4047 eurot.


Ametiühingute Keskliidu õigussekretäri Tiia E. Tammelehe sõnul on palju neid Eesti töötegijad, keda ettevõte on lähetanud Soome tööle ning maksab vähem palka kui seal tavaks. Eriti just ehitajaid.

«Olen sarnases asjas paari aasta eest töötajaid esindanud ja minu kaasus lõppes ringkonnakohtus saavutatud võiduga, aga asi oli praktiliselt sama,» rääkis ta.


Tammelehe sõnul ei saanud Eestis küll pretsedendid õigust, aga reeglina võetakse riigikohtu lahendid mingi otsuse tegemisel aluseks, kui asjaolud on samad. «Tööandjad peaksid lõpuks hakkama juhinduma neist põhimõtetest, et kui me lähetame Eesti töötaja Soome või Rootsi, siis tuleb töötasu maksmisel järgida sealseid miinimumpalga tingimusi,» rõhutas õigussekretär.


Ta lisas, et selline põhimõte kehtib just seetõttu, et Eesti tööandjad ei läheks madalate palkadega Soome tööturgu «alla lööma või n-ö solkima». «Need on Euroopa Liidus kehtestatud kindlad põhimõtted, et palgad peavad olema väärilised,» toonitas Tammeleht.