Riigikogu kehtestas vanemapensioni

20. juuni 2012

Riigikogus võeti 6. juunil 2012. aastal 58 poolthäälega vastu valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (213 SE). Seadusmuudatuste laiem eesmärk on sündimuse suurenemise toetamine vanemapensioni rakendamise abil.


Seadusega sätestatakse lapse kasvatamisega seotud täiendava kogumispensioni sissemakse tegemise ja pensionilisa maksmise riikliku pensionikindlustuse seaduse sätete alusel eesmärgiga kompenseerida vanema tulevase pensioni võimalikku vähenemist lapse kasvatamise tõttu.


Seaduse järgi hakkab riik 1. jaanuaril 2013 ja hiljem sündinud lapse ühele vanemale lapse kasvatamise eest maksma 4% riigi keskmiselt sotsiaalmaksuga maksustatavalt töötasult vanema II pensionisambasse kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. 1. jaanuarist 1991–31. detsembrini 2012 sündinud lapse ühele vanemale pensionilisa kahe aastahinde väärtuses, et tagada põlvkondade vaheline solidaarsus ning enne 1. jaanuari 2013 sündinud lapse ühele vanemale alates 1. jaanuarist 2015 täiendavat pensionilisa ühe aastahinde väärtuses.


Seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril, § 2 punktid 5 ja 10 jõustuvad 2015. aasta 1. jaanuaril.