Reedel koguneb Ametiühingute Keskliidu kongress

23. november 2011

Reedel, 25. novembril toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus Eesti Ametiühingute Keskliidu kongress, kus tehakse kokkuvõtteid viimase nelja aasta tegevusest, kinnitatakse tegevuskava järgmiseks perioodiks ning valitakse keskliidu esimees. 


Alates 2003. aastast ametiühinguliikumist eest vedanud Harri Taliga sõnul on tegemist organisatsiooni kuuenda kongressiga ning võrreldes nelja aasta taguse ajaga on organisatsioon palju õppinud.


„Majanduskriis näitas veenvalt, et töötajad ja ühiskond vajavad tugevat ametiühinguliikumist, mis tegutseb selgelt püstitatud eesmärkide nimel. Seetõttu koostasime sel aastal ametiühingute arenguvisiooni, mis aitas meil keskenduda kõige kriitilisematele küsimustele ka kongressile kinnitamiseks esitatud tegevuskavas,“ selgitas Taliga.


Muuhulgas seab EAKL eesmärgiks õiglase palga poliitika (alampalga tõstmise 60%ni keskmisest töötasust) ja suurema sotsiaalse turvalisuse, sh esmatasandi tervishoiuteenuste tagamise ravikindlustusega hõlmamata inimestele. Samuti peab EAKL vajalikuks asutada töötajate tööalast täiend- ja ümberõpet rahastav solidaarne koolituskassa, kuhu teevad sissemakseid ettevõtted kui otsesed kasusaajad.


„Esmatähtis on suurendada ametiühingute esinduslikkust ja liikmeskonda, et tõhusalt kaasa rääkida ühiskonna arengus ja poliitikate kujundamises”, rõhutas keskliidu esimees. „Selle ülesande lahendumine eeldab pühendumist kogu organisatsioonilt – alates usaldusisikutest ja tippjuhtideni välja”. 


Kongressi delegaadid valivad ka keskliidu esimehe järgmiseks neljaks aastaks. EAKL esimehe kandidaadiks on esitatud tänane Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga ning Transpordi Ametiühingu esimees Peep Peterson. Tutvu kandidaatide valimisprogrammi, CV ja muude kongressi puudutavate materjalidega siin.