Puhastusteenindaja puhke- ja lõunapausid

19. september 2016

Küsimus: Olen kooli puhastusteenindaja. Tööandja nõuab, et oleksin kõik 8 tundi kogu aeg lapp/mopp käes (jalgadel) ja teeksin tööd. Mopiga töö hõlmab sundliigutusi ja töökeskkond on suures lärmis. Kas on õigus lõunapausile ja teatud puhkpausidele (sundasend ja kogu aeg jalgadel) või mitte? Töökohas puudub võimalus ja koht korrakski jalgu puhata (vaikuses). Kui olen viibinud lõunapausil, siis on öeldud, et lõunapausi ajal juhtus juba midagi ja sind ei olnud. Kas on õigus süüa rahulikult, ilma et segatakse või eeldatakse, et söömine jääb katki ja jätkan töödVastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist:

Töölepingu seaduse § 47 lõige 2 kohaselt peab tööandja võimaldama töötajale iga kuuetunnise töötamise kohta vähemalt 30-minutilise tööpäevasisese vaheaja, mida ei arvata tööaja hulka. Seda pausi on töötaja võimalik ise planeerida (nt minna lähedal asuvasse kohvikusse sööma vms).

Tööpäevasisene vaheaeg arvatakse tööpäeva hulka, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik töötajale vaheaega anda ja tööandja loob võimaluse puhata ja einestada tööajal (nt restoranitöötaja, kes on üksi tööl ja kliendi sisenemisel peab jätkama töökohustuste täitmist).

Lisaks on teatud tööiseloomu korral töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 9 lg 3¹ kohaselt tööandjal kohustus anda tööpäeva kestel täiendavaid puhkepause, mis arvatakse tööaja hulka (suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamise või monotoonse töö puhul). Kas neid pause peab andma ja millal, see peaks selguma tööandja poolt läbiviidava riskianalüüsi käigus. Kui riskianalüüsi põhjal nähakse ette täiendavad pausid, siis nende andmise kord (pikkus, kordade arv jne) sätestatakse üldjuhul töökorralduse reeglites.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00 -16.30).

                                                                                                       Allikas: Tööinspektsioon