Pressiteade

4. oktoober 2012

Eesti Ametiühingute Keskliit lükkab kategooriliselt ümber Tööandjate Keskliidu tänase alusetu ja töötajate õigusi ründava väite, nagu keelaks haiglas kehtiv kollektiivleping streikimise ja seaks kahtluse alla eile alanud tervishoiutöötajate streigi seaduslikkuse.„Streigi seaduslikkuse saab õigusriigis otsustada ainult kohus ning poliitikutel, ametnikel või isehakanud nurgaadvokaatidel oleks mõistlikum libedale jääle mitte minna ja hoiduda avaldustest ning üleskutsetest sellel teemal,” märkis Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga. 

Seadus fikseerib ühemõtteliselt, et töörahukohustus hõlmab ainult kehtivat kollektiivlepingut ja selle partnereid. 

Kollektiivlepingut, mis reguleerib töötingimusi ühes raviasutuses, saab kogu tervishoiusüsteemi hõlmava kokkuleppega „ühte patta panna” kas demagoog või täielik võhik, kes pole endale selgeks teinud kollektiivse tööõiguse aabitsatõdesid. On ju kollektiivlepingud ettevõtetes reeglina palju mahukamad kui see harutasandi kokkulepe, mille sõlmimist Haiglate Liiduga streikijad taotlevad ja mida täna pole. 

Ametiühingute Keskliit kutsub Tööandjate Keskliitu lõpetama katseid piirata töötajate ühinemisvabadust ja streigiõigust, samuti mitte külvama segadust asjatundmatute ja tõele mittevastavate kuulduste levitamisega.


EAKL pressiteade
2. oktoober 2012