Pressiteade Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu kohtuvaidlusest AS Tallink Grupiga

1. november 2010

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) ja AS Tallink Grupp ning tema tütarettevõtete vahelise palgaleppe täitmise vaidlus on lahendamisel Harju Maakohtus.

EMSA on seisukohal, et Tallink on rikkunud lepingut ning mitte täitnud endale võetud kohustusi, jättes tõstmata töötajate palgad kollektiivlepingus ettenähtud 6 % võrra. Samuti on tööandjad juba pikka aega jätnud osadele töötajatele maksmata nende põhitöötasu kokkulepitud määras, viies töötajad üle tunnipalkadele. 


Mõlemas küsimuses on EMSA pöördunud hagiga kohtusse, saamaks lahendit, mis tagaks kõikidele laevapere liikmetele kokkulepitud töötasu. 

EMSA-sse kuulub 53% AS Tallink Grupp poolt opereeritavatel laevadel töötavatest Eestis elavatest laevapere liikmetest.
 
Lisainfo: 
Kaia Vask
EMSA esimees
GSM 5137437
 
Edastanud: 
Evelin Tomson
EMSA organisatsioonisekretär
tel 6116391
GSM 56457733
evelin.tomson@emsa.ee