Pevkur: tööõnnetust enam olematuks ei muuda

19. aprill 2012

Uue kaheaastase tervislike töökohtade kampaania «Ennetame riske üheskoos» tutvustusel ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur, et kutsehaiguste ja tööõnnetuste vältimise võtmesõnaks on koostöö tööandjate ja töötajate vahel.


Tööinspektsiooni ja Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) kampaania seab tähelepanu keskpunkti juhtkonna tegevuse ning töötajate osalemise tähtsuse tööohutuse ja töötervishoiu parandamisel.


«Tööandja peab suutma luua head ja ohutud töötingimused, kuid sageli tulevad ohud välja just töö käigus – nendest rääkimine ja teavitamine ning vajadusel ka meetmete kasutuselevõtt sõltub väga palju töötajate initsiatiivist,» lisas Pevkur.


«Tööohutus on mõlema poole ühine mure ning kui õnnetus on juhtunud, võib üks pooltest olla ju süüdi, kuid õnnetust enam olematuks ei muuda. Eesmärk on vähendada tööõnnetuste arvu vähima võimalikuni ning see saab juhtuda vaid tööandjate ja töötajate tihedas koostöös,» ütles minister.

«Euroopa Liidu töökohad on ohutumad ja tervislikumad kui eales varem, ent siiski juhtub igal aastal 6,9 miljonit tööõnnetust ja lisaks esineb miljoneid tööst tingitud haigusjuhte,» möönis Eesti EU-OSHA koordinatsioonikeskuse juht Kristel Plangi.

«Pole võimalik mõõta, kui palju kannatavad töötajad ebapiisava ohutuse ja halva tervise tõttu, kuid majanduslikult kaotab Euroopa Liit selle pärast hinnanguliselt 490 miljardit eurot aastas,» lisas ta.

«Parimad tulemused saavutatakse, kui töötajad ja juhid teevad koostööd,» nentis EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek. «Seetõttu keskendub kampaania ühelt poolt juhtide ja tippjuhtide innustamisele, et nad võtaksid liidrirolli riskide vähendamisel, teiselt poolt aga töötajate, nende esindajate ja teiste sidusrühmade julgustamisele tegemaks riskide vähendamiseks juhtidega rohkem koostööd.»

EU-OSHA hiljutise üleeuroopalise tööohutuse ja töötervishoiu arvamusküsitluse tulemused näitavad, et suurem osa Euroopa Liidu töötajaid (74 protsenti) on kindlad, et kui pöörduda töökohal esineva tööohutuse ja töötervishoiu probleemi asjus oma ülemuse poole, siis see lahendatakse.

Lisaks peavad eurooplased end üldiselt (67 protsenti) tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas hästi informeerituks. Siiski on liikmesriikide vahel suured erinevused ja kampaania põhieesmärk on jagada head tava, et tõsta kõikjal Euroopa Liidus taset riskide ennetamiseks töökohal.

Uuring kinnitab, et organisatsiooni suurusest olenemata on tippjuhtkonna tegevus ja töötajate aktiivne osalemine tööohutuse ja -tervishoiu valdkonna eduka juhtimise seisukohast üliolulised.

Uute ja tekkivate riskide alane Euroopa ettevõtete uuring (ESENER) näitab, et töötajate osalemine koos juhtkonna pühendumisega annab tulemuseks palju parema töötervishoiu ja tööohutuse taseme. Näiteks on ettevõtetes, kus võib näha nii töötajate suurt osalust kui ka juhtkonna kindlat pühendumist, kümme korda tõenäolisem, et kehtib dokumenteeritud tööohutuse ja töötervishoiu poliitika.

Kampaania raames korraldatakse erinevaid üritusi üle kogu Euroopa, sealhulgas ka 11. Euroopa hea tava auhindade võistlust. 2013. aasta aprillis väljakuulutatavate auhindade eesmärk on esile tuua parimaid näiteid sellest, kuidas juhid ja töötajad on riskide ennetamise nimel koostööd teinud.

Võistlusele, mida EU-OSHA korraldab koostöös liikmesriikide ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariikidega, saab nüüd ametlikult EU-OSHA riiklike teabekeskuste võrgustike kaudu kandidaate esitada.
Allikas: Tarbija24