Pevkur saatis tööturu osapooltele lepituskirja

27. veebruar 2012

Sotsiaalminister Hanno Pevkur saatis täna Tööandjate Keskliidule, Kaubandus-ja Tööstuskojale, Ametiühingute Keskliidule ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioonile TALO kirja, milles teeb sotsiaalpartneritele ettepaneku taastada volitused töötukassa ja haigekassa nõukogudes ning leppida lähinädalatel kokku lahendused ning vajalikud seadusemuudatused erimeelsuste lahendamiseks.«Esimeses järjekorras tuleb loomulikult taastada töötukassa ja haigekassa nõukogu normaalne töö, mistõttu ma väga loodan, et tööandjate keskliit nimetab esimesel võimalusel oma esindajad mõlema kassa nõukokku. Samas möönan, et on küsimusi, mis on nõukogusse tagasitulemisega vältimatult seotud ning seetõttu on mõistlik osapooltel lähinädalatel maha istuda ja asjad selgeks rääkida,» märkis Pevkur.

 

Pevkuri sõnul näitas eelmisel nädalal toimunud tööandjate keskliidu volikogu koosolek, et konstruktiivne, sotsiaalpartnerlust väärtustav koostöö Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa juhtimises on võimalik.

 

Pevkuri sõnutsi on ka valitsuse arvates tööjõu maksukoormus liiga kõrge ning seda tuleb alandada, ootamata ära muuhulgas 2015. aastal jõustuvat tulumaksualandust.  Pevkur kinnitas, et valitsuse eesmärk on vähendada maksemäära alates 1. jaanuarist 2013. «Maksemäära kinnitamise eelduseks peab olema makromajanduslik prognoos ning tööturu arengu prognoos, mis on rahandusministeeriumis valmimas lähikuudel,» märkis Pevkur.

 

                                                                                                   Allikas: e24 majandus