Palgauuring: tööandjad jäävad palkade tõstmisel äraootavale seisukohale

14. detsember 2011

Tööandjad on mõõdukaks palgatõusuks valmis, kuid sellega ei kiirustata, ilmnes tööandjate keskliidu novembris läbi viidud palgauuringust ja tööandjatelt saadud tagasisidest. Samuti ei ole loota kõigile ühtset palkade kasvu, pigem hinnatakse hoolega nii töötaja panust, turu olukorda kui ka ettevõtte finantsvõimalusi. Täna tutvustatakse uuringu tulemusi Tööandjate Majas toimuval palgaseminaril kl 10–16.30. 


Pooled küsitlusele vastanud tööandjatest ei ole töötasudes viimasel kuuel kuul muutusi teinud ega kavatse seda teha ka järgmise kuue kuu jooksul. Pisut üle viiendiku uuringus osalenud tööandjatest on viimasel kuuel kuul töötasusid kergitanud ja sama palju uuringus osalejatest kavandab seda teha järgmisel kuuel kuul.


Soome tööandjate keskliidu vanemkonsultant Seppo Saukkonen räägib seminaril, milliseid muutusi nemad lähitulevikus oma töö- ja palgaturul näevad ja kuidas mõjutab eestlaste massiline Soomes töötamine sealseid palgatasemeid. Ta annab ülevaate ka Soome tööandjate palgauuringust.


Toimunud töötasude muutused valitud ametialadel on üldiselt pisut suuremad – u 11% ringis – kui kavandatavad muudatused, mis jäävad 7% kanti. Samas on organisatsioone, mis kavandavad muutusi, veidi rohkem kui neid, kes on viimasel 6 kuul töötasusid korrigeerinud. Neid, kes on viimasel kuuel kuul töötasusid korrigeerinud ja kavatsevad seda teha ka järgmisel kuuel kuul, oli väga vähe – 6%.


Töötasude muutused ei pruugi puudutada kõiki ametikohti ja töötajaid ning tasemed, kust töötasusid kergitatakse, on erinevad. Töötasude erinevused ametialade sees on üsna suured ja seda just ühe ettevõtte piires – sõltuvalt töötaja oskuste tasemest, erinevatest lisatasudest, boonustest ja töömahust. Erinevused paistavad eriti silma ametialadel, kus töötasus on oluline koht lisatasudel, samuti on erinevused märgatavamad suuremates ettevõtetes.


Kui toimunud töötasude muutuste peamised põhjused on ettevõtte majandustulemustes ja töömahu kasvus, siis kavandatavate töötasude muutuste osas on suurenenud palgaturul toimuva mõju. Palku survestab tööturu olukorra paranemine olukord, tööjõupuudus teatud erialadel, samuti lähipiirkonna tööjõuturud.


Tööandjate keskliit korraldab ametialade palgauuringut kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Seekordne uuring oli teine ja selle käigus vaadeldi oktoobrikuu töötasusid 26 valitud ametialal. Uuringule vastas 268 organisatsiooni, esindatud olid erineva suurusega ettevõtted, erinevad sektorid ja piirkonnad.


Tööandjate keskliidu palgauuring sai alguse mõned aastad tagasi ja oli suures osas liikmesettevõtete algatus. „Analüüsisime turul olevaid erinevaid palgauuringute tooteid, sh Statistikaameti poolt kogutavaid ja välja antavaid andmeid, ning leidsime, et ruumi oleks ühe kiire ülevaatliku uuringu jaoks,” märkis uuringu projektijuht Kadri Seeder.


Tema sõnul on keskliidu palgauuringu eripäraks on see, et tööandjad ise saavad väga palju mõjutada seda, milliste ametialade palkasid uurida ja mida lisaks küsida. „Näiteks laiendasime ametialade valikut kevadega võrreldes 16 ameti võrra just tööandjate ettepanekutele tuginedes. Samuti oleme veebipõhise ankeedi täitmist mugavamaks teinud.“

Teine oluline erinevus on kiirus. Keskliit kogub andmeid oktoobrikuu palkade kohta novembris ja tulemused avaldatakse juba detsembris. Uuring toimub kaks korda aastas. Juba sügisel saab võrrelda andmeid kevadise uuringu tulemustega ning vaadata, kuivõrd on tööandjate prognoosid tegelikkusele vastanud.


Sellist kiirust saab uuringuga lubada tänu sellele, et andmeid ei koguta persooniti, vaid ametialade kohta keskmiselt. Nii hoitakse oluliselt kokku nii vastajate aega kui ka andmetöötluseks kuluvat ressurssi. See seab küll piirid andmete statistilisele analüüsile – nt ei saa välja võtta mediaanpalka –, kuid selle niši täidavad õnneks kõik ülejäänud palgauuringud.
Eesti Tööandjate Keskliidu pressiteade