Nordea vilistab komisjoni otsusele.

3. veebruar 2016

Kuigi töövaidluskomisjon määras vallandatud ametiühingu usaldusisiku Hannes Veskimäe tagasi Nordea panka tööle, pole pank töösuhtest huvitatud, Veskimäed kontoris näha ei soovi ning ka töötasu on välja maksmata.


„Kindlasti oli tegemist väga positiivse pretsedendiga Eestis töötavate inimeste jaoks,“ oli Veskimäe töövaidluskomisjoni teist otsust vaidluses Nordea Eestiga kommenteerides rahulolev. Veskimäe vaidlustas töövaidluskomisjonis enda vallandamise Nordea pangast, väites, et see oli ebaseaduslik.

" See ( töövaidlsukomisjoni otsus-toim) andis selge signaali kõigile välismaistele suurkorporatsioonidele, et Eesti ei ole kolmanda maailma riik, kus siia saadetud välismaised juhid võivad teha, mida heaks arvavad. Eesti on õigusriik, siin on töötajaid kaitsvad seadused ja neil oma õigused. Õiguskaitseorganid on erapooletud ja otsused saab kiiresti", märkis Veskimäe.

Pank endist töötajat näha ei soovi.
Tänavu 12.jaanuaril otsustas töövaidluskomisjon Nordea pangast vallandatud töötaja ja ametiühingute usaldusisiku Hannes Veskimäe tööle tagasi ennistada, öeldes, et vallandamine oli sisutühi. Samuti kohustas komisjon panka lõpetama Veskimäe diskrimineerimine ning teda viivitamatult tööle tagasi võtma.Kokku oli üheksa punkti, millest komisjon rahuldas kuus Veskimäe kasuks.

Veskimäe ütles, et oli valmis pärast otsuse lugemist järgmisel päeval tööle naasma, kuid teda peatas kõne pangast, Helistaja oli Nordea Eesti ettevõtte panganduse divisjoni juht Silver Kuus, kes märkas, et ta küll tunnustab töövaidluskomisjoni otsust, kuid Veskimäed ei soovita tööle tagasi.

Pank esitas 18.jaanuaril kohtule hagi eesmärgiga takistada Veskimäe tööle naasmist. Kohus aga seda hagi ei rahuldanud.

" Triigiksin särgi ära, paneksin ülikonna selga ja läheksin tööle. Loodan, et pank selles osas töövaidluskomisjoni otsust täidab. Kolleege ja kliente pole kaua näinud, oleks rõõm taasnägemisest ja tööle naasmisest. Loodan, et pank maksab lõpuks välja ka saamatajäänud palga, nagu seadus ette näeb", ütles Veskimäe ja andis mõista, et oleks valmis tööle minema, kui vaid lubataks.

Otsus kohustas panka maksma Veskimäele töötasu alates eelmise aasta vallandamisest oktoobris.

Kompromissotsingud jooksid liiva.
Vahepeal on olnu ka kohtumisi finantstöötajate liidu, ametiühingute keskliidu ja panga esindajate vahel, et arutada panga kollektiivlepingu tingimusi ja leppida kokku ametiühingute ja Norde Eesti suhete normaliseerumine. Kuid Veskimäe sõnul jooksid need läbirääkimised liiva ja ühist keelt ei leitud.

Ka Eesti finantstöötajate Liidu aseesimehe hr Tanel Erik Poderi  sõnul ei leitud läbirääkimistel ühise seisukohani." Kuna Nordea ei ole valmis tunnistama ühtegi eksimust, täitma Eesti seadusi ega õiguskaitseorganite lahendeid, oli ühise seisukoha kujundamine pehmelt öelda keeruline", märkis Podar.

Veskimäe nendib, et praegu tundub siiski jalge ees olevat kohtutee, sest pank on vaidlustanud nii esimese, möödunud aastal töövaidluskomisjonis langetatud otsuse Veskimäe kui usaldusisiku diskrimineerimise tuvastamisel kui ka teise, tänavu 12.jaanuaril langetatud otsuse vallandamise ebaseaduslikkuse kohta ning diskrimineerimise kohta ametiühingulise tegevuse tõttu. " Ees võib olla pikk ja väsitav vaidlus, aga mis seal ikka, eks selleks kohtud ongi, et õigust mõista. Kuna minu advokaadikulud tasuvad Skandinaavia finantssektori ametiühingud, siis nii mina isiklikult kui ka kõik partnerid on vajadusel pikaks protsessiks. Siiski loodan väga, et lõpuks saabub murrang ka Nordea suhtumises ja saame kriisi koostöös lahendada ning liikuda edasi sõpradena", lisas Veskimäe. 

Ta lisas, et ei isiklikku vimma, sest kõik on inimesed ja teevad vigu. " Loodan, et tööle naastes Nordea täidab töövaidluskomisjoni lahendid ning minu diskrimineerimist ei jätku", märkis Veskimäe.

Nordea: see pole vaidlsu ametiühinguga.
Nordea Eesti kommunikatsioonijuhi Jane-Liina Liivi sõnul käsitles töövaidluskomisjoni otsus panga ühe töötaja lepingu lõpetamist. " Kahjuks ei leidnud see juhtum töövaidlsukomisjonis lahendamist ja me oleme sunnitud olukorra tõttu vaidlust jätkama kohtus, mis pakub vajalikku kaitset nii pangasaladusele kui ka tunnistajate privaatsusele ", kommenteeris Liiv panga poolt.

"On kahetsusväärne, et vaidlusküsimust meie endise töötajaga seostatakse avalikkuses kui vaidlust panga ja ametiühingu vahel. Norde pank on konstruktiivsetes läbirääkimistes nii Eesti ametiühinguorganisatsioonide kui ka Nordea grupi ametiühingutega koostöö edasise arendamise teemal", lisas Liiv.

Pank on mõlemat teemat puudutades rõhutanud, et nad on valmis ametiühinguga laua taga läbirääkimisi jätkama ning kõnealune vaidlus puudutab vaid ühe töötaja ja panga vahelisi asju, mida nad ei pea õigeks privaatsuse huvides avalikusada. Varem on ka panga juht Petri Nikkilä Äripäevale rõhutanud, et nad kohtlevad kõiki töötajaid võrdselt.

                                                                                        
Allikas: Äripäev