Ametiühingute noored osalesid infomesssil

16. märts 2016

Narvas toimunud infomessil Orientiir olid esitatud haridusasutused (ülikoolid, ametikoolid, rakenduskõrgkoolid ), tolli -ja maksuamet, piirivalve ja politseiamet, tööinspektsioon, töötukassa ja palju teisi organisatsioone. EAKL-i Noortekomisjoni esindasid Andrei Võssoven (ETKA), Anasatassia Enge r(ETKA) ja Roman Zaytsev (EMSA). Narvas tegutsevad ametiühingu kolleegid Ivan Šatskih (ERAÜ) ja Deniss Roosipuu (ERAÜ) toetasid neid kohapeal.


Messi külastajate hulgas oli kõige rohkem noori, kuid aktiivseid osalejaid oli kõikidest  vanusegruppidest. Ametiühingute noortekomisjoni poolt koostatud viktoriin oli messil osalejate seas väga populaarne.

"Osalejad olid piisavalt hästi informeeritud ametiühingute tegevusest", ütles EAKLi noortekomisjoni esimees Andrei Võssoven ja lisas " tunnustati ametiühingute poolt sõlmitud alampalga kokkulepet ja positiivset ametiühingute kuvandit just Ida- Virumaal".
 
EAKL-i noortekomisjoni liikmed tuginesid enda kogemustele ja reaalsetele näidetele, millega ametiühingud igapäevaselt kokku puutuvad. 

Messil arutasid ametiühingute ning kutse- ja ülikoolide esindajad koostöövõimalust.

                                    Allikas: ETKA